کد خبر: 5763
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۴

داربی سرخابی ها در تالار بورس

داربی سرخابی ها در تالار بورس رئیس کل سازمان خصوصی سازی از درج آگهی واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تا پایان آذر ماه امسال خبر داد.پوری حسینی در گفتگو با رادیو سراسری گفت: انتقال مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی به منظور ارتقای کارایی و بهره وری از جمله تعریف های خصوصی سازی است که بر اساس آن انتقال مالکیت و مدیریت اتفاق افتاده و کارایی و بهره وری در بنگاهها افزایش پیدا می کند.وی در ادامه با اشاره به کارنامه سازمان خصوصی سازی گفت: از سال ‏‎۸۰‎‏ تا به امروز یعنی طی ‏‎۱۳٫۵‎‏ سال گذشته حدود ‏‎۱۳۲‎‏ هزار میلیارد تومان سهم واگذار شده که ‏‎۵۶‎‏ درصد آن از طریق مزایده و ‏‎۴۴‎‏ درصد دیگر بابت رددیون دولت و سهام عدالت بوده است.‏پوری حسینی در خصوص واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نیز گفت: در دنیای حرفه ای فوتبال، هیچ دولتی تیم داری نمی کند و با وجود مصوبات قانونی متاسفانه طی سالیان گذشته اراده ای برای واگذاری سهام این دو تیم وجود نداشت.رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: با توجه به جلسات گوناگونی که با وزیران امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و ورزش و جوانان و نیز کمیسیونهای مختلف دولت و کارشناسان برگزار شد، اراده دولت برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس قطعی شده و تا پایان آذر ماه امسال آگهی واگذاری این دو تیم منتشر و تا پایان امسال نیز این دو باشگاه خصوصی خواهند شد.‏ رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص حضور شبه دولتی ها در واگذاریهای این سازمان تصریح کرد: بر اساس قانون منعی برای حضور شبه دولتی یا خصولتی ها در واگذاری های سازمان خصوصی سازی وجود ندارد و اخیر دستورالعملی در هیات واگذاری تصویب شده تا تعریف واضع و جامعی از شبه دولتی ها داشته باشیم که هسته مرکزی آنها موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند موسسات، شهرداریها و بنیادها هستند.وی گفت: بر اساس برآوردهای سازمان خصوصی سازی، از ‏‎۵۶‎‏ درصد سهامی که از طریق مزایده در ‏‎۱۳٫۵‎‏ سال گذشته واگذار شده است، تقریبا ۸۸ درصد توسط خصولتی ها خریداری شده و ‏‎۱۲‎‏ درصد به بخش خصوصی واقعی رسیده است.‏