کد خبر: 5909
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۳
گروه : بازار مالی

دادن وعده سود از سوی بانک‌ها برخلاف بانکداری اسلامی است

دادن وعده سود از سوی بانک‌ها برخلاف بانکداری اسلامی است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه بانک‌ها در خصوص دادن وعده سود به سپرده‌گذاران با یکدیگر رقابت می‌کنند که این مسئله به

هیچ وجه با بانکداری اسلامی مطابقت ندارد.

مصباحی‌مقدم عنوان کرد: متاسفانه صحبت از تعیین نرخ سود براساس تورم در اقتصاد کشور مطرح می‌شود که این مسئله به هیچ وجه با بانکداری بدون ربا تطابق ندارد.

وی با انتقاد از رقابت بانکها بر سر دادن وعده سود به سپرده‌گذاران به شکل روزشمار و یا ماهانه بیان کرد: سنت غلطی که در بانکداری کشور رایج شده است دادن سود برای سپرده‌گذاران به صورت روزشمار و یا ماهیانه و سالانه است که این مسئله نیز نمی‌تواند جزء بانکداری اسلامی به حساب بیاید. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تجربه‌های موفق بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری ربوی بیان کرد: دربانکداری اسلامی درست است که سپرده‌گذاران بر سر دریافت سود ریسک می‌کنند اما این به معنای ریسک بر زیان مال آنها نیست و تجربه‌های موفقی که در بانکداری اسلامی دربرخی کشورها وجود دارد به شکلی است که در این نوع بانکداری سود بیشتری نسبت به بانکداری ربوی حاصل شده است. ‏

وی با انتقاد از عقود مبادله‌ای موجود در بانکداری کشور خاطرنشان کرد: عقود مبادله‌ای که امروز در بانکداری کشور وجود دارد به نوعی یک فاکتور صوری به حساب می‌آید. زیرا چیزی مانند قرارداد و یا وکالت در آن دیده نمی‌شود. وی در خصوص نرخ نسبی هم اشکالات زیادی دارد چرا که تمام سود بازارهای سرمایه‌ای یکسان برشمرده شده است که این مسئله با واقعیت تطابق ندارد زیرا این بانک است که تابعی از بازار است اما متاسفانه در این شیوه‌های اقتصادی بازار تابعی از بانک محسوب می‌شود.

وی در پایان با انتقاد از آموزش ضعیف در زمینه بانکداری ربوی خاطرنشان کرد: متاسفانه دانشجویان اقتصاد ما و کسانی که با اقتصاد سروکار دارند به خوبی آموزش داده نشده است که از مفهوم ربوی پرهیز کنند و صدا و سیما که وظیفه آموزش عمومی را در این زمینه برعهده دارد در این حوزه سهل‌انگاری کرده است.