کد خبر: 5082
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

خط لوله صلح به‌جای هند به عمان رسید

خط لوله صلح به‌جای هند به عمان رسید

مذاکره با غول‌هاي نفتي براي توزيع گاز در اروپا، تدوين سناريوهاي جديد حضور گازي در قاره سبز، توافق با عمان به منظور امتداد خط لوله صلح به‌جاي هند به سواحل درياي عمان و چانه‌زني با اعراب خليج فارس براي فروش گاز از مهمترين ديپلماسي‌هاي گازي ايران است.‏

احياي تجارت خارجي گاز يکي از سياست‌هاي کلان اقتصادي ايران در برنامه پنجم توسعه بوده که در کنار تامين ارز منجر به ايجاد روابط استراتژيک سياسي، تجاري و اقتصادي با کشورهاي همسايه و جهان مي شود.‏
به گزارش مهر، در حال حاضر تنها گزينه پيش روي ايران براي صادرات گاز طبيعي، انتقال اين حامل انرژي ازمسير خطوط لوله است و به دليل کمبود منابع مالي تکميل مراحل ساخت و راه‌اندازي تنها کارخانه توليد ال.ان.جي کشور فعلا در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.‏
در شرايط فعلي قراردادهاي صادرات، واردات و سوآپ گاز از کشورهاي ترکيه، جمهوري آذربايجان، نخجوان و ترکمنستان عملياتي شده است و اجراي قراردادهاي جديد صادرات گاز به پاکستان، عراق، امارات متحده عربي، کويت، عمان و کشورهايي اروپايي هم در دستور کار قرار گرفته است.‏
تاکنون ايران قراردادهايي با ترکيه و سوئيس به منظور صادرات و ترانزيت گاز امضا کرده است و مذاکرات با برخي از کشورها و شرکت هاي اروپايي همچون يونان، او.ام.وي اتريش، سوئز فرانسه و اني ايتاليا براي توزيع و عرضه گسترده گاز در سطح قاره سبز انجام شده است.‏
همزمان با اخذ مجوزهاي رسمي از دولت ترکيه و عراق براي انتقال و ترانزيت گاز به اروپا، احداث خطوط لوله و تاسيسات جديد انتقال گاز به اروپا در داخل کشور همچون بهره‌برداري از 10 تاسيسات جديد تقويت فشار گاز، خط لوله ششم و نهم سراسري هم مراحل مختلف مطالعاتي و اجرايي را پشت سر مي‌گذارد.‏
با توجه به برنامه افزايش 200 ميليون مترمکعبي افزايش توليد گاز از پارس جنوبي تا سال آينده، ايران از ظرفيت دست کم صادرات و انتقال 50 ميليون مترمکعب گاز به کشورهاي اروپايي برخوردار است.‏
از سوي ديگر در کنار انجام مذاکراتي با ترکيه و عراق، انتقال گاز با مشارکت جمهوري آذربايجان به اروپا هم يکي از گزينه‌هاي پيش روي است به طوري‌که اخيرا مقامات سوکار جمهوري آذربايجان و شرکت ملي نفت ايران در تهران درباره سناريوهاي انتقال گاز به قاره سبز گفتگو و تبادل نظر کرده‌اند.‏
علي ماجدي معاون امور بين‌الملل وزير نفت شهريور ماه امسال با اشاره به احتمال همکاري ايران و جمهوري آذربايجان براي صادرات گاز به اروپا از آمادگي ايران به منظور سوآپ گاز ترکمنستان خبر داده و گفته است: هيچ خط لوله صادراتي به اروپا بدون گاز ايران توجيه اقتصادي ندارد.‏