خطر واقعی ادبیات چیست؟

0
۳۵۲ بازدید


علی‌اصغر حداد گفت: ادبیات واقعی در کتاب است و چیزی که آن را به خطر انداخته ممیزی است.
این مترجم در گفت‌وگو باایسنا، درباره جایگاه کتاب در مقابل رشد روزافزون استفاده از اینترنت گفت: معتقد نیستم اینترنت می‌تواند جای کتاب را بگیرد، حتی الآن که کتاب‌های الکترونیکی زیاد شده کتاب هنوز جایگاه ویژه خود را دارد و کتاب‌خوان واقعی هنوز دوست دارد کتاب را دستش بگیرد و آن را ورق بزند. من فکر نمی‌کنم اینترنت خطری برای کتاب باشد.
حداد ادامه داد: کارهایی که در فضای اینترنت نوشته می‌شود بیش‌تر جنبه ژورنالیستی دارد و به همین خاطر مطالبی که در آن خوانده می‌شود نمی‌تواند جای کتاب را بگیرد. البته غرب را نمی‌دانم اما در ایران هنوز این اتفاق رخ نداده است.
او اظهار کرد: فکر می‌کنم در اینترنت بیش‌تر به مسائل کوتاه‌مدت دارد پرداخته می‌شود، اما ادبیات واقعی همچنان در کتاب‌هاست و چیزی که آن را به خطر انداخته ممیزی است نه چیز دیگر. در مورد کتاب الکترونیکی هم خواندن یک رمان قطور کسل‌کننده به نظر می‌رسد.


علی‌اصغر حداد گفت: ادبیات واقعی در کتاب است و چیزی که آن را به خطر انداخته ممیزی است.
این مترجم در گفت‌وگو باایسنا، درباره جایگاه کتاب در مقابل رشد روزافزون استفاده از اینترنت گفت: معتقد نیستم اینترنت می‌تواند جای کتاب را بگیرد، حتی الآن که کتاب‌های الکترونیکی زیاد شده کتاب هنوز جایگاه ویژه خود را دارد و کتاب‌خوان واقعی هنوز دوست دارد کتاب را دستش بگیرد و آن را ورق بزند. من فکر نمی‌کنم اینترنت خطری برای کتاب باشد.
حداد ادامه داد: کارهایی که در فضای اینترنت نوشته می‌شود بیش‌تر جنبه ژورنالیستی دارد و به همین خاطر مطالبی که در آن خوانده می‌شود نمی‌تواند جای کتاب را بگیرد. البته غرب را نمی‌دانم اما در ایران هنوز این اتفاق رخ نداده است.
او اظهار کرد: فکر می‌کنم در اینترنت بیش‌تر به مسائل کوتاه‌مدت دارد پرداخته می‌شود، اما ادبیات واقعی همچنان در کتاب‌هاست و چیزی که آن را به خطر انداخته ممیزی است نه چیز دیگر. در مورد کتاب الکترونیکی هم خواندن یک رمان قطور کسل‌کننده به نظر می‌رسد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3479