کد خبر: 10540
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

خطر آلودگی در کمین منابع آبی کشور

خطر آلودگی در کمین منابع آبی کشور

 کارون مسيرعبور فاضلاب شده است

گروه امورزيربنايي: معاون وزير نيرو با هشدار نسبت به ادامه وضعيت موجود منابع آبي کشور و خطر بروز تعارضات اجتماعي در مناطق کم آب، گفت: با افت شديد کيفيت در پيکره اصلي منابع آب و رودخانه‌ هاي کشور مواجه هستيم‎.‎
عليرضا دائمي اظهارداشت: تمامي مديران ما از وضعيت بحراني آب در کشور و شرايط حاکم بر منابع آب اطلاع دارند، ولي بايد ديد دانسته‌ هاي ما چرا در مرحله اقدام براي حل مشکل به خوبي به اجرا نمي‌ رسد؟
معاون برنامه‌ ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو اظهارداشت: بحران منابع آب، بحراني است که در جامعه ما مطرح است و ما به دنبال انجام يک کار جدي و موثر در اين زمينه هستيم، اما مديريت ما به رسيدگي به مباحث بحران همچون کف‌ شکني و مسدود کردن چاه غيرمجاز ختم شده، در حالي که بايد فراتر از اين نگاه کرد‎.‎
وي افزود: برخي افراد در کشور ما نظام تخصيص آب را دشمن خود مي‌ دانند، در حالي که اگر نظارت و کنترل مستمر بر برداشت‌ هاي آب وجود نداشته باشد، اين منابع پايدار نخواهد بود. دائمي با بيان اينکه بدون سرمايه اجتماعي هيچ طرحي نمي‌ تواند موفق باشد بيان داشت: هم اکنون بحران آب تمام ابعاد محيط زيست کشور را تحت تاثير قرار داده که نمونه بارز آن وضعيت خوزستان است‎.‎
اين مقام مسئول در وزارت نيرو با بيان اينکه بخش عمده کشور ما محدوده خشک و فراخشک است گفت: اين کشور در 50 سال گذشته 15 ميليون نفر جمعيت داشت، هر چند که زندگي و معيشت آنها مبتني بر کشاورزي بود، اما منابع و مصارف آب همخواني داشت و نياز به مديريت پيچيده‌ اي نداشت‎.‎
دائمي ادامه داد: امروز قداست آب از بين رفته و با فرمول هاي مناطق پُربار اروپا با منابع آب خود رفتار مي کنيم. هم‌ اکنون مصرف بي‌ رويه آب خسارت جبران ناپذيري را به کشور وارد کرده است. وي با تاکيد بر مديريت به هم پيوسته آب، تفکر فرابخشي و مشارکت مردم در بخش آب تصريح کرد: بايد بپذيريم آب يک نعمت خدادادي است و مثل برق و صنعت و خودرو قابل تجديد و احيا نيست، گاهي ساختن سد و شبکه هدف مي‌ شود، در حالي که حفظ تعادل منطقه‌ اي، حقوق آب، تامين نياز مردم و تامين پايدار آب هدف اصلي ما در بخش آب است‎.‎
معاون وزير نيرو با بيان اينکه در مرحله‌ اي تقاضا و توسعه ظرفيت ما بيشتر شده و از دوره فراواني آب جدا شده ايم گفت: هم اکنون در دوره مديريت تقاضا قرار داريم و اگر مديريت منابع آب درست انجام نشود به تعارض اجتماعي در مناطق کم‌آب کشور منتهي خواهد شد‎.‎
وي با بيان اينکه بيشتر کشورهاي توسعه يافته دنيا تجربه افت منابع زيرزميني و نشست زمين را داشته‌ اند و توانسته‌ اند بر اين مشکلات فائق شوند ادامه داد: ما نظام تخصيص آب را دشمن خود مي‌ دانيم، در حالي که اگر نظارت و کنترل مستمر بر برداشت‌ هاي آب وجود نداشته باشد، اين منابع پايدار نخواهد بود و يکروز از بين خواهد رفت‎.‎
دائمي با بيان اينکه آلودگي منابع آب هم‌ اکنون به يک مشکل جدي در کشور تبديل شده است افزود: فاضلاب‌ هاي شهري، صنعتي و زه‌ آب کشاورزي تاثير بسيار مخربي بر منابع آب کشور داشته و هم اکنون با افت شديد کيفيت در پيکره اصلي منابع آب و رودخانه‌ هاي کشور مواجه هستيم؛ براي نمونه رودخانه‌ اي مانند کارون هم‌ اکنون به مسير عبور فاضلاب تبديل شده است‎.‎