کد خبر: 11025
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

خشکسالی‌ ۱۴ ساله شد

خشکسالی‌ ۱۴ ساله شد

ابراز نگراني وزير نيرو از تغيير اقليم ‏

گروه امورزيربنايي: وزير نيرو با اعلام توقف ساخت 3 سد در حوضه درياچه اروميه، از بي توجهي نسبت به کم آبي و عدم تغيير رفتارهاي مصرفي، انتقاد کرد‎.‎
حميد چيت چيان با اعلام اينکه قبل از اين دوره‌ هاي خشکسالي در کشور 8 ساله بوده است گفت: هم اکنون 14 سال است که وارد دوره خشکسالي شده‌ ايم و اين نشان دهنده تحولات و تغيير اقليم است‎.‎
وزير نيرو با انتقاد نسبت به اينکه با وجود نگراني در مورد کم‌آبي، رفتار ما تغيير پيدا نکرده است اظهارداشت: در عين حال، بيش از 55 درصد آب مورد نياز کشاورزان از طريق چاه‌ ها تامين مي‌ شود. در بخش سدسازي ها نيز بسياري از سدها در کشور ساخته شد اما اعتبار مورد نياز براي ايجاد شبکه در دست نبوده است‎.‎
وي با تاکيد بر اينکه بارش‌ ها به شدت کاهش پيدا کرده به گونه‌ اي که در سال جاري حجم بارندگي از 250 ميليمتر به‌ طور متوسط به 205 ميليمتر رسيده است بيان داشت: ساخت سد به ميزان فعلي و توسعه کشاورزي درحوضه درياچه اروميه اشتباه بوده است‎.‎
چيت چيان ادامه داد: 20 سال پيش در حوضه درياچه اروميه 150 هزار هکتار کشاورزي صورت مي‌گرفت ولي امروز به بيش از 500 هزار هکتار رسيده و اين در حالي است که به ازاي هر هکتار 10 هزار مترمکعب آب مصرف مي‌شود، لذا 5/3 ميليارد مترمکعب بيش از 20 سال گذشته آب برداشت مي‌کنيم‎.‎
وزير نيرو با اعلام اينکه اجراي 3 سد با 6 درصد پيشرفت فيزيکي در حوضه درياچه اروميه متوقف شده است گفت: به تازگي نيز از سد شهيد کاظمي و 3 سد ديگر مقدار قابل توجهي آب به سمت درياچه اروميه رهاسازي شده است‎.‎
وي به انجام مطالعات در زمينه استفاده از آب هاي ژرف، آب دريا و جلوگيري از تبخير زياد و همچنين مديريت آب‌ هاي زيرزميني اشاره کرد و گفت: در اين زمينه ها، اقدامات گسترده‌ اي انجام شده است‎.‎
معاون برنامه ريزي وزارت نيرو هم با تاييد اينکه نزديک به چهارده سال است که به صورت ممتد دچار خشکسالي هستيم، گفت : مناطق مختلف به طور متفاوت دچار خشکسالي شده است‎.‎
عليرضا دائمي افزود : امسال حدود 25 درصد ميزان بارش کمتر از حد نرمال است و به خاطر تبخير بالا شرايط بحراني در کشور داريم و به نظر مي رسد بايد در سال آتي برنامه ويژه اي براي بحران کم آبي داشته باشيم‎.‎
دائمي گفت: بر اساس اسناد علمي آب، وقتي با خشکسالي مواجه مي شويم بايد برنامه انطباق با آن را داشته باشيم و به همين دليل مديريت آب بايد قابليت انعطاف با شرايط را داشته باشد‎.‎
وي افزود : اجداد ما وقتي با خشکسالي مواجه مي شدند همه زمين را کشت نمي کردند و بخشي از آن را آبياري مي کردند ، همچنين سيلوهايي براي نگهداري آب و مواد غذايي داشتند و در شرايط خشکسالي از آن استفاده مي کردند‎.‎