کد خبر: 82136
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

خروج آمریکا از برجام فرصتی برای رونق بازار نفت ایران

خروج آمریکا از برجام فرصتی برای رونق بازار نفت ایران

کارشناس ارشد نفت و انرژی در گفت و گو با جهان اقتصاد:
با خروج آمریکا از برجام گمانه زنی های کارشناسان در خصوص سود و زیان شرایط جدید برای ایران آغاز شد، برخی کارشناسان این موضوع را به زیان ایران دانسته و شرایط سخت‌تری برای ایران پیش بینی کرده اند، درصورتی عده ای دیگر از کارشناسان این مسئله را نقطه مثبتی برای اقتصاد و به خصوص تجارت و صادرات نفت ایران دانسته و معتقدند با حضور آمریکا در برجام سودی عاید ایران نمی‌شد، در صورتی که عدم همراهی اروپا با آمریکا بدیهی است و این بهترین فرصت برای ایران است که از شکاف به وجود آمده میان آمریکا و اروپا نهایت استفاده را ببرد.
سعید ساویز کارشناس ارشد نفت و انرژی با اشاره به تبعات بازگشت تحریم ها به خبرنگار جهان اقتصاد گفت: خروج آمریکا از برجام جنبه مثبتی برای اقتصاد و همچنین تجارت صادرات نفت ایران محسوب می‌شود، چرا که با حضور آمریکا در برجام سودی عاید ایران نمی‌شد، در صورتی که عدم همراهی اروپا با آمریکا بدیهی است و این عدم همراهی بهترین فرصت برای ایران است که از شکاف به وجود آمده میان آمریکا و اروپا نهایت استفاده را ببرد.
کارشناس ارشد نفت و انرژی در ادامه افزود: می‌توان گفت این فرصت شکاف میان آمریکا و اتحادیه اروپا که از جنگ جهانی اول برای نخستین بار به وجودآمده بهترین فرصت برای ایران است، این موضوع در حالی است که فرانسه و آلمان و انگلیس مشخصا و با قطعیت عدم همراهی خود با آمریکا را اعلام کرده اند.
ساویز ادامه داد: همکاری شرکت های اروپایی به خصوص در زمینه های سرمایه گذاری نفت با ایران با تبعات منفی برای این شرکت ها همراه است، چرا که سهم و ودیعه این شرکت ها در بورس آمریکا به عنوان جریمه سرمایه گذاری و همکاری با ایران کسر می شود، در صورتی که ایران باید هزینه همکاری این شرکت ها را در ایران بپردازد.
وی عنوان داشت: هر شرکتی با هدف اخذ سود همکاری و سرمایه گذاری می کند، یعنی باید امتیازی از سوی ایران به این کشورها تعلق گیرد و این امتیاز باید به میزانی باشد که در قبال جریمه ای که می شوند ارزش و سود همکاری برای آنها داشته باشد و در واقع هزینه ای که به این شرکت ها بابت همکاری با ایران تحمیل می‌شود را پرداخت کنیم.
کارشناس ارشد نفت و انرژی اظهار داشت: اگر ایران خواهان حضور اروپا در کنار ایران و در قبال آن در حالت تقابل با آمریکا باشد، و با توجه به انگیزه همکاری اروپا به ویژه در تجارت نفت با ایران باید بهای آن را بپردازیم، زیرا آن چیزی که در کشورهای اروپایی به شدت رعایت می شود، این است که منظور از هر حرکت اقتصادی دستیابی به سود است، یا حداقل اینکه باعث ضرر آن ها نشود، چرا که ایران که هم پیمان اروپا نیست.
ساویز افزود: برای ادامه سرمایه گذاری و فراهم کردن شرایط همکاری های جدید در زمینه های نفتی بیان داشت: اگر ما بستر و شرایطی را با وجود تحریم ها فراهم کنیم که آن ها ضرر نکرده و منتفع شوند، مطمئنا همکاری با ایران را ادامه می دهند.
وی تاکید کرد: اگر ایران سیاستی اتخاذ کند و بازار را طوری مدیریت کرده که کشورهای اروپایی با وجود جریمه ها از سوی آمریکا باز هم از ایران سود ببرند، مطمئنا تکنولوژی به ایران ترانسفر می کنند این همکاری در صورتی است که آن ها سود معقول از همکاری با ایران را برده و این سود را برای آن ها تضمین کنیم و با وجود دشمنی های آمریکا ضرر نکند باز هم در ایران مانده و همکاری با ایران را ادامه می دهند.