کد خبر: 6118
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۳

خبر خوش برای بانک‌ها

خبر خوش برای بانک‌ها

در جلسه شورای پول و اعتبار به بانک‌های بنگاه‌دار جهت خروج از بنگاه‌داری مهلت سه ساله داده شد.

محمدرضا پورابراهیمی  عضو شورای پول و اعتبار درباره جلسه عصر دیروز شورای پول و اعتبار و موضوعات مورد بحث در این جلسه به ارائه توضیحاتی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه عمده موضوع جلسه کاهش بنگاه‌داری در بانک‌ها بود، گفت: در این نشست به بانک‌ها این فرجه داده شد که در یک بازه زمانی سه ساله به واگذاری بنگاه‌ها بپردازند که در مدت تعیین شده مقررشد که بانک‌ها نسبت به کاهش بنگاه‌داری و شرکت‌داری اقدام کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از بانک‌ها براساس مصوبه دولت، بنگاه‌هایی را به عنوان تسویه بدهی از سازمان خصوصی سازی تحویل گرفتند که در حال حاضر بانک مرکزی خواستار خروج آنها از شرکت‌داری است، خاطرنشان کرد: بانک‌های صادرات، ملت، سپه و رفاه کارگران از جمله بانک‌هایی بودند که باید در مدت زمان تعیین شده نسبت به خروج از بنگاه‌داری اقدام کنند.

پور ابراهیمی همچنین به بررسی نشدن موضوع اخذ کارمزد از دارندگان پایانه های فروشگاهی در جلسه روز گذشته اشاره کرد و گفت: به احتمال زیاد این موضوع در جلسه هفته آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ چندی پیش یک فوریت طرحی در مجلس به تصویب رسید که براساس آن بانک‌ها باید ظرف یک سال تمام کارخانه‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه خود را واگذار می‌کردند، اما با مصوبه شورای پول و اعتبار این مهلت به سه سال ارتقا یافته و بانک‌ها سه سال زمان دارند، تا برای خروج از بنگاه‌داری اقدام کنند.