خبری از نشان محصول ارگانیک ملی نیست

0
۳۱۰ بازدید

رییس مرکز تایید صلاحیت ایران با بیان اینکه تاکنون هیچ مجموعه ای از این مرکز برای صدور گواهی محصول ارگانیک تایید صلاحیت نشده است، گفت: هنوز نشان ارگانیک ملی در کشور نداریم و هرگونه نشان در این خصوص مورد تایید مرکز نیست

علیرضا خاکی فیروز تصریح کرد: در کشور متاسفانه تعدادی افراد سودجو اقدام به صدور برچسپ محصول ارگانیک کرده اند که این نه تنها مورد تایید مرکز تایید صلاحیت ایران نیست بلکه این افراد باید عضو این مرکز شوند تا نشان محصول ارگانیک به آنها اعطا شود.

وی با بیان آنکه نشان ها باید از طریق یک مرکز حاکمیتی صادر شود، گفت: هیچ شرکتی برای صدور تایید صلاحیت محصول ارگانیک در کشور نداریم هرچند مرکز تایید صلاحیت ایران بررسی صلاحیت تعدادی شرکت برای صدور گواهی محصول ارگانیک را در دست اقدام دارد.

خاکی فیروز صدور گواهی محصول ارگانیک را خارج از مسئولیت انجمن ارگانیک ایران دانست و اظهار داشت: هیچ انجمنی نمی تواند اجازه درج نشان ارگانیک را صادر کنند چرا که هر مرجع و انجمنی بخواهد این فعالیت را انجام دهد، ابتدا باید این مرکز مراجعه کند.

رییس مرکز تایید صلاحیت ایران همچنین تصریح کرد: برای بازرسی ارگانیک، تایید صلاحیت انجام داده ایم که منجر به گواهی بازرسی ارگانیک می شود اما هنوز گواهی محصول ارگانیک را صادر نکرده ایم.

وی اضافه کرد: هر محصول ارگانیک باید سه سال مداوم تولید شود ضمن اینکه در این مدت مورد بازرسی دقیق قرار گیرد. در این مدت باید سم، کود، فلزات و نظایر آن برای هر محصولی و سپس در بازار کنترل شود تا پس از سه سال به محصول ارگانیک گواهی داده شود.

محصولات ارگانیک محصولاتی هستند که در تمام مراحل رشد با سیستم طبیعی هماهنگ بوده و در خاکی که از چند سال قبل هیچ گونه سموم دفع آفات گیاهی نظیر علف هرزکش ها، قارچ کش ها و مواد شیمیایی در آن استفاده نشده و فقط با مواد طبیعی مانند کمپوست گیاهی تقویت می شود، رشد می کنند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13382