کد خبر: 99972
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸

حکم جدید برای شیرزاد از سوی وزیر جهادکشاورزی

حکم جدید برای شیرزاد از سوی وزیر جهادکشاورزی

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، طی حکمی، حسین شیرزاد را به عضویت کمیسیون دائمی هیات امنای مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی کشور منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در حکم محمود حجتی آمده است: به استناد جزء ه بند ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امنای موسسه‌ پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، جنابعالی به عنوان عضو کمیسیون دائمی منصوب می شوید.