کد خبر: 167507
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۰

حکمی با عنوان جعلی دستیار ویژه شورای مناطق آزاد کشور صادر نشده است

حکمی با عنوان جعلی دستیار ویژه شورای مناطق آزاد کشور صادر نشده است

بدیهی است تنها مرجع قابل استناد برای اطلاع رسانی اخبار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پایگاه اطلاع رسانی فریناfreena.ir وابسته به این دبیرخانه است.
همچنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حق پیگیری حقوق در خصوص جعل عنوان و انتشار اخبار ناصحیح منتصب به این شورا را برای خویش محفوظ می داند.