کد خبر: 2500
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۳

حمایت از سرمایه گذاران در دستور کار شورای عالی بورس

حمایت از سرمایه گذاران در دستور کار شورای عالی بورس

گروه بازارسرمایه :عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت : با راه اندازی صندوق های پروژه، شرکت های بورسی می توانند با استفاده از این صندوق ها، تجهیز منابع کنند تا قیمت سهامشان ، در بازار ثانویه تقویت شود

دکتر حسین عبده تبریزی با بیان مطلب بالا در خصوص برنامه های شورای عالی بورس برای رونق دوباره بازار سهام گفت: هم اکنون یکی از دغدغه های شورای عالی بورس، بحث تقویت بازار اولیه و رونق بخشیدن به بازار ثانویه است.
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: شرکت های بزرگ که به ارزشمند بودن سهام خود اعتقاد دارند، به دلیل کمبود نقدینگی در شرکت و همچنین محدودیت های نقدینگی موجود در کشور، توان حمایت و دفاع از سهام خود را ندارند. این در حالی است که سهام داران عمده و همچنین مدیران بسیاری از این شرکت ها، هم اکنون معتقدند که سهامشان قیمت های قابل قبولی پیدا کرده است.
وی ادامه داد: حتی بسیار می شنوم که عده ای از مدیران معتقدند قیمت سهام شرکت شان هم اکنون به زیر قیمت های ذاتی رسیده است، اما نقدینگی دفاع از بازار را ندارند.
عبده تبریزی با تاکیدبر اینکه تداوم وضعیت شاخص به روحیه سرمایه گذاران صدمه زده است، تصریح کرد: سازمان بورس و شورای بورس پیگیر وضعیت بازار هستند.  
وی با تاکید بر اینکه تصمیم برای ایجاد تغییر در بازار سهام به معنای دخالت تصنعی در بازار نیست، گفت: تصمیم های اتخاذ شده، نوعی حمایت از سهام داران خرد و بزرگ برای حفظ سرمایه هایی است که داخل بورس دارند. چرا که عده قابل ملاحظه ای از افرادی که دیرتر وارد بازار سهام شده اند، در طول این ماه ها از نظر مالی صدمه دیده اند و برایشان مشکل ایجاد شده است.
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: این شورا، راه تقویت بازار ثانویه را دنبال می کند، اما نکته با اهمیت آن است که بورس چقدر می تواند در این شرایط به تجهیز منابع کمک کند و کدام رشته ها است که می تواند تجهیز منابع شود.
عبده تبریزی با یادآوری اقدامات قبلی شورای عالی بورس و سازمان بورس، ابراز داشت: موضوع راه اندازی صندوق پروژه به تصویب رسیده و مقرر شده است به زودی این صندوق ها فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کنند.
وی با بیان اینکه قرار است این صندوق ها، برای پروژه های صنعتی، سرمایه جمع کرده و در آنها سرمایه گذاری کنند، توضیح داد: شرکت های داخل بورس می توانند با استفاده از این صندوق ها تجهیز منابع کنند و این تجهیز منابع به آنها کمک می کند تا قیمت سهامشان در بازار ثانویه تقویت شود.
عبده تبریزی با تاکید بر اینکه این صندوق ها محدود به شرکت های بورسی نیست، گفت: شرکت های خارج از بورس، صندوق های بازنشستگی، نهادهای مالی کشور هم می توانند از این حوزه استفاده کنند.
وی تاکید کرد: هدف شورای بورس تقویت بازار است و فکر می کند که بازار سرمایه هم اکنون به موقعیتی رسیده است که در حوزه بازار اولیه هم می تواند کمک کند.
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: بعضی از بخش های بودجه ای می تواند به این امر کمک کند، برای مثال، صندوق ها یا اوراق بهاداری بر اساس بند "ق" تبصره بودجه سال 1393 می تواند شکل بگیرد که در شورای عالی بورس شیوه های آن را بررسی کرده و به نظر می رسد که از محل صرفه جویی در محل انرژی، می تواند اوراق بهادار یا صندوق های جدیدی طراحی شود که نرخ بازده حتی حدود 30 درصد هم داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه شورای عالی بورس نگران سفته بازی در خصوص معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن ("تسه"ها) بود، گفت: محدودیت در این بازار هم از دیگر اقداماتی است که در این زمینه انجام شده است.