کد خبر: 9763
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۳

حمایت های صندوق توسعه ملی افزایش یافت

حمایت های صندوق توسعه ملی افزایش یافت

معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت خبر داد:‏

معاون وزیرصنعت بابیان اینکه طرحهایی دراولویت تامین‌مالی قرار دارند که می‌توانند صادرات‌ غیرنفتی را افزایش دهند، گفت: اولویت وزارت صنعت برای تامین‌ مالی طرحهایی هستند که زنجیره تولید را تکمیل می‌کنند.‏
حسین ابویی مهریزی در گفتگو با مهر با اشاره به رشد بخش تولید صنعتی و معدنی در نیمه ابتدای امسال، گفت: پیش بینی می شود که این رشد در نیمه دوم نیز تداوم داشته باشد؛ اما در عین حال با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت بیش از گذشته بودجه دولت، آن دسته از طرح‌هایی در تامین مالی اولویت خواهند داشت که می توانند صادرات غیرنفتی را افزایش دهند.‏
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از سوی دیگر طرح هایی که بتوانند زنجیره تولید را تکمیل نمایند در اولویت معرفی به بانک ها و صندوق توسعه ملی برای تامین مالی قرار دارند.‏
وی تصریح کرد: طی ماههای گذشته بانکها علی رغم محدودیت هایی که دارند توانسته اند برخی بدهی های معوق واحدهای تولیدی را استمحال کنند که این موضوع منجر به فعال شدن پروژه ها می شود.‏
به گفته ابویی مهریزی، صندوق توسعه ملی بیش از گذشته فعال شده و طرح های زیادی را برای تامین مالی بررسی کرده است که امیدواریم بتوانیم با تسهیلاتی که این صندوق قائل می شود، دغدغه تولیدکنندگان در تامین مالی را برطرف کنیم.‏
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طرح هایی در اولویت تامین مالی قرار دارند که می توانند صادرات غیرنفتی را افزایش دهند، گفت: اولویت وزارت صنعت برای تامین مالی، آن دسته از طرح هایی هستند که زنجیره تولید را تکمیل می کنند.‏