کد خبر: 5034
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۳
گروه : ایران

حمایت از دولت وظیفه همه است

حمایت از دولت وظیفه همه است

   اعضاي مجلس خبرگان رهبري به ديدار رهبر معظم انقلاب رفتند.
به نقل از پايگاه اطلاع رساني مقام معظم رهبري اعضاي مجلس خبرگان رهبري با رهبر انقلاب اسلامي ديدار کردند.
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي روز پنجشنبه  در ديدار نمايندگان مجلس خبرگان، با ارائه تحليلي جامع از شرايط جهان، منطقه و کشور و نشانه هاي شکل گيري "نظم جديد" در دنيا، به تبيين علل اصلي متزلزل شدن پايه هاي "فکري و عملي" تسلط غرب و نظم کنوني جهان پرداختند و تأکيد کردند: در اين برهه حساس مهمترين وظيفه، افزايش اقتدار کشور براي تأثيرگذاري و نقش آفريني در فرايند شکل گيري نظم جديد جهاني است که اين افزايش اقتدار مبتني بر سه پايه اصلي "علم و فناوري"، "اقتصاد" و "فرهنگ" است.
رهبر انقلاب اسلامي همچنين خاطرنشان کردند: وحدت و همدلي نياز اساسي کشور است و وظيفه همه، حمايت از دولت و دستگاههاي اجرايي است.
حضرت آيت الله خامنه اي در ابتداي اين ديدار با تجليل از شخصيت بسيار ارزنده آيت الله مهدوي کني رئيس مجلس خبرگان، براي شفاي عاجل ايشان دعا و ضمن گراميداشت يادِ نمايندگاني که در ماههاي اخير به رحمت حق رفته اند، همگان را به بهره گيري از برکات ماه ذي القعده به عنوان ماه توبه و بازگشت به خداوند متعال توصيه کردند.
رهبر انقلاب اسلامي سپس به بيان تحليل کلان از شرايط کنوني جهان، منطقه و کشور پرداختند و گفتند: تحولات کنوني حاکي از تغيير نظم جهاني 70 ساله پايه گذاري شده بوسيله غربي ها اعم از اروپا و امريکا، و شکل گيري نظمي جديد است.
حضرت آيت الله خامنه اي به دو پايه "فکري و ارزشي" و "نظامي و سياسي" نظم مستقر در جهان در هفتاد سال گذشته اشاره کردند و افزودند: تحولات سالهاي اخير جهان و منطقه، آشکارا نشان مي دهد که هر دو پايه اقتدار غرب دچار چالش و تزلزل جدي شده اند.
ايشان به پايه "فکري و ارزشي" نظام غرب اشاره کردند و گفتند: غربيها در طول سالهاي متمادي با طرح شعارهاي جذاب و فريبنده اي همچون "آزادي"، "دموکراسي"، "حقوق بشر" و "دفاع از انسانها"، تلاش کردند تا برتري ارزشي نظام خود را بر ساير مناطق جهان و اديان مختلف به ويژه دين اسلام تثبيت کنند که متأسفانه در دنياي اسلام برخي افراد و شخصيت ها و دولتها تحت تأثير اين شعارها، معتقد به برتري ارزشهاي مورد ادعاي غرب شدند و اين تفکر همچنان طرفداراني دارد.
رهبر انقلاب اسلامي درخصوص پايه "سياسي و نظامي" تمدن غرب نيز خاطرنشان کردند: اگر ملتها، دولتها و يا جريانهايي تحت تأثير نظام ارزشي مورد ادعاي غرب قرار نمي گرفتند و در مقابل آن ايستادگي مي کردند، با آنها از طريق فشار سياسي و نظامي برخورد مي شد که موارد متعددي از اين فشارها در کشورهاي مختلف از جمله ايران وجود داشته است.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: نظام غرب با استفاده از دستگاههاي تبليغاتي که روز به روز توسعه مي يافتند و مدرن تر نيز مي شدند، اين دو پايه اصلي را به رخ ملتها مي کشيد و تلاش مي کرد تا صاحبان فکر و روشنفکران و ملتها را اقناع کند که نظام ارزشي غرب، برترين نظام در دنيا است.
ايشان با اشاره به تزلزل جدي هر دو پايه نظم جهاني غرب در شرايط کنوني، به بيان عوامل به چالش کشيده شدن مباني "فکري و ارزشي" و يا همان سلطه معنوي غرب پرداختند و گفتند: بحران اخلاقي رو به افزايش در غرب همچون رواج پوچي و بيهودگي و ناامني روحي بخصوص در ميان جوانان، متزلزل شدن بنيان خانواده، جهت گيري غلط درخصوص موضوع "زن" و زير سؤال رفتن جدي جريانِ فمينيست، و ارزش شدن منکراتي همچون همجنس گرايي و ضد ارزش شدن مخالفت با منکرات، اولين عامل به چالش کشيده شدن مباني "فکري و ارزشي" نظام غرب است.
رهبر انقلاب اسلامي، گرايش روز افزون به مذهب به ويژه اسلام و توجه به قرآن را در غرب، دومين عامل برشمردند و با اشاره به بروز تعارض هاي عملي در شعارهاي مورد ادعاي غربي ها، افزودند: غرب که دائماً دم از آزادي و حقوق بشر و دموکراسي ميزد، در عمل اين شعارها را نقض کرد بگونه اي که امروز طرح اين شعارها از جانب غرب به يک امر مستهجن تبديل شده است.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به آمار تعجب برانگيز حمايت غرب از کودتاها بر ضد دولتهاي مستقل خاطرنشان کردند: براساس برخي گزارشها، امريکا، از بعد از جنگ جهاني دوم، براي سرنگوني 50 دولت اقدام و با دهها جريان مقاومت مردمي مخالفت کرده است.
ايشان، استفاده امريکا از بمب اتم و کشتار دويست هزار نفر در ژاپن، برپايي زندان هاي گوانتانامو، ابوغريب و دهها زندان مخفي در اروپا را نمونه هاي ديگري از تعارض ميان شعارهاي فريبنده غربي ها و عمل آنها دانستند و گفتند: استفاده از زور و خشونت و سرکوب از جمله تحريم در مقابل ملتها و دولتهاي مخالف سلطه، استفاده از ترور و راه انداختن جريانهاي تروريستي و لشکرکشي هاي نظامي بويژه حمله به عراق و افغانستان و حملات مکرر به پاکستان، چهارمين عامل تزلزل مباني "فکري و ارزشي" نظام غرب است.
رهبر انقلاب اسلامي پنجمين و آخرين عامل به چالش کشيده شدن ارزشها و شعارهاي مورد ادعاي غربيها را جريان سازي هايي همچون "القاعده و داعش" دانستند و افزودند: اگر چه غربيها و بويژه امريکاييها ادعا مي کنند که اين جريان ها به آنها ارتباطي ندارند اما براساس شواهد مختلف، ترديدي وجود ندارد که اين جريانها به دست قدرتهاي غربي و عوامل منطقه اي آنها ساخته شده اند.
حضرت آيت الله خامنه اي تأکيد کردند: اين عوامل، نظام ارزشي غربي ها را که مدعي برتري آن نيز هستند، به شدت به چالش کشيده است و ديگر کسي شعار طرفداري از حقوق بشر و دموکراسي و آزادي را از آنها نمي پذيرد.
ايشان سپس به بيان عوامل به چالش کشيده شدن پايه "اقتدار نظامي و سياسي" غرب پرداختند و گفتند: مهمترين عامل در تزلزل اين اقتدار، برپايي يک نظام مبتني بر تفکرات اسلامي و حرکت انقلابي در ايران، به عنوان يکي از مناطق بشدت تحت نفوذ امريکا، بود که اين نظام در مقابل حملات گوناگون و متنوع سياسي، نظامي، امنيتي و اقتصادي غرب، نه تنها از بين نرفت بلکه اکنون مقتدرتر نيز شده است.
رهبر انقلاب، نظام جمهوري اسلامي را يک نظام مقتدر و در عين حال مظلوم خواندند و افزودند: ايستادگي هشت ساله ملت ايران در دفاع مقدس، موضوع کوچکي نيست زيرا نشان داد که توانايي هاي نظامي و امنيتي قدرتهاي مسلط، قادر نيستند از ايستادگي يک ملت بکاهند.
حضرت آيت الله خامنه اي حوادث منطقه از جمله جنگ 33 روزه لبنان، جنگ هاي 22 روزه و هشت روزه غزه و جنگ اخير 50 روزه در غزه را از مسائل تأثير گذار در تزلزل اقتدار نظامي و سياسي غرب دانستند و تأکيد کردند: جنگ اخير در غزه نمونه اي معجزه آسا است زيرا ايستادگي مردم در يک منطقه کوچک و محدود، موجب شد تا رژيم صهيونيستي که نماد قدرت غرب در منطقه است به زانو در بيايد و مردم غزه با وجود اصرار رژيم صهيونيستي براي پذيرش آتش بس، آن را تا برآورده شدن شروط خود نپذيرفتند.
ايشان با اشاره به ديدگاه برخي افراد صاحب نفوذ در غرب مبني بر اينکه گزينه نظامي، ديگر گزينه معتبر و با صرفه اي براي غربي‌ها نيست افزودند: معني اين سخن، اين است که توانايي هاي نظامي و امنيتي غرب، کاملاً به چالش کشيده شده است.
رهبر انقلاب اسلامي بعد از بيان عوامل تزلزل جدي مباني اقتدار سلطه غرب گفتند: همه اين عوامل و دلايل نشانگر آن است که نظام فعلي جهاني قابل استمرار نيست و نظم جديدي در حال شکل گيري است اما سؤال اصلي اين است که وظيفه ما در اين برهه حساس چيست؟
حضرت آيت الله خامنه اي در پاسخ به اين سؤال دو نکته را متذکر شدند. نکته اول: واقعيات جهان و منطقه را به درستي درک و از تحليل غلط و واژگونه پرهيز کنيم.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: برخي افراد در منطقه و حتي کشور معتقدند که "ما در مقابل غرب يک راه بيشتر نداريم و آن هم تسليم است! اگر با رضايت و خواست خود تسليم نشويم، آنها ما را با فشار تحريم سياسي و اقتصادي و زور نظامي وادار به تسليم خواهند کرد".
ايشان تأکيد کردند: اين تحليل، غلط و خطرناک است، زيرا واقعيات جهان و منطقه نشانگر تزلزل جدي مباني اقتدار غرب است، بنابراين بايد واقعيات را به درستي درک کرد تا گرفتار تحليل اشتباه نشويم.
دومين نکته اي که رهبر انقلاب اسلامي به عنوان وظيفه در شرايط کنوني متذکر شدند، آمادگي براي نقش آفريني در نظم جديد جهاني، از طريق قويتر کردن کشور بود.
حضرت آيت الله خامنه اي لازمه تقويت کشور را استفاده از همه ظرفيت هاي داخلي و خارجي دانستند و گفتند: طرفداران نظام جمهوري اسلامي در منطقه عمق راهبردي ما هستند ضمن آنکه در امريکاي لاتين و قسمت هاي مهمي از آسيا نيز، عمق راهبردي داريم که بايد از آنها به درستي استفاده شود.
ايشان "علم و فناوري"، "اقتصاد"، و "فرهنگ" را سه عنصر کليدي براي افزايش اقتدار کشور بيان کردند و افزودند: دولت، مسئولان و متنفذين کشور بايد در هر سه بخش فعال شوند و با کار پرتلاش و پيگير، زمينه تقويت بيش از پيش کشور را فراهم کنند.
رهبر انقلاب اسلامي، موضوع جمعيت و افزايش نسل جوان را نيز يکي از عوامل بسيار مهم در اقتدار ملي دانستند و درخصوص مقوله "فرهنگ" خاطرنشان کردند: در ميان سه عنصر کليدي براي افزايش اقتدار کشور، "فرهنگ" از همه مهمتر است زيرا با باورها و عقايد مردم مرتبط است.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به سرمايه گذاري گسترده رسانه هاي غرب براي تأثيرگذاري بر باورها و عقايد مردم، گفتند: پادزهر اين موضوع، تهيه طرحهاي تبيني و اقناعي در مورد باورها است که در اين زمينه نقش علما، گويندگان، سازمان هاي فرهنگي و تبليغاتي و رسانه ها بويژه صدا و سيما در تعميق باورها و عقايد ديني مردم بسيار مهم است.