کد خبر: 97186
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

حضور مهندس شیخان دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان و جناب آقای امینی یکتا مشاور عالی انجمن سیمان در هجدهمین نمایشگاه محیط زیست

حضور مهندس شیخان دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان و جناب آقای امینی یکتا مشاور عالی انجمن سیمان در هجدهمین نمایشگاه محیط زیست حضور مهندس شیخان دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان و جناب آقای امینی یکتا مشاور عالی انجمن در غرفه سیمان تأمین و هلدینگ معظم سیمان فارس و خوزستان