کد خبر: 11669
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۴

حضور رییس کل بانک مرکزی در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول

حضور رییس کل بانک مرکزی در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول

گروه توسعه: اجلاس بهاره صندوق بين المللي پول در حالي در روزهاي پاياني فروردين ماه در واشنگتن برگزار مي شود که ولي الله سيف رييس کل بانک مرکزي حضور در اين اجلاس را در برنامه کاري خود دارد اما علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي اين سفر را از برنامه خود خارج کرده است.‏

قرار است نشست مشترک صندوق بين المللي پول (‏IMF‏) و گروه بانک جهاني(‏World Bank Group‏) که همه ساله در دو نوبت و با حضور وزراي اقتصادي و دارايي و روساي بانک مرکزي کشورهاي عضو برگزار مي شود، در روزهاي پاياني فروردين ماه برگزار شود.‏
در همين راستا قرار است تا چند روز آينده رئيس کل بانک مرکزي در رأس هياتي از بانک مرکزي عازم آمريکا شود.‏
با وجودي که همه ساله وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين اجلاس حضور داشت اما اعلام وزارت اقتصاد تا اين لحظه طيب نيا برنامه خود را براي شرکت در اين نشست حذف کرده است.‏
اجلاس بهاره در اواخر فروردين ماه و اجلاس پائيزه (سالانه) به طور معمول در اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار و هر سه سال يک بار يکي از کشورهاي عضو به عنوان ميزبان اجلاس سالانه تعيين مي شود.‏