کد خبر: 5836
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۳

حضور حرفه ای ها در تعاونی خاص پررنگ می شود

حضور حرفه ای ها در تعاونی خاص پررنگ می شود

مدير عامل شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو از تحقق برنامه هاي بودجه اي اين هلدينگ در عملکرد شش ماهه امسال خبر داد

و گفت: در راستاي بهبود و پويايي ساختار عملياتي مجموعه تعاوني خاص بزودي اصلاحات بنيادي در ساختار نيروهاي فرايندي شرکت هاي مجموعه براي پشتيباني از متخصصان حرفه اي و کارآزموده آغاز مي شود.ابراهيم غلامي در جلسه هم انديشي مديران و اعضاي هيات مديره شرکت هاي سرمايه پذير هلدينگ تعاوني خاص با اشاره به تحقق 100 درصدي ارقام برآوردي بودجه در عملکرد شش ماهه امسال ، از بار مالي چند ميليارد توماني هزينه شرکت داري و لزوم بازنگري براي تعديل اين هزينه سخن گفت وافزود: تا اين لحظه با وجود تحقق برنامه ها اما بايد در شش ماهه باقيمانده تا پايان سال با تلاش مضاعف به گونه اي عمل کرد که براي جلب رضايت سهامدار از ارقام بودجه اي عبور کرد.وي با اشاره به ماهيت شرکت تعاوني خاص ايران خودرو به عنوان يک هلدينگ سرمايه گذاري ،افزود:از آذر ماه سال 91 تا کنون تمام تلاش هاي صورت گرفته بر اين مبني استوار بوده که هزينه هاي سنگين مالي در اين شرکت تعيين تکليف و از تداوم آن کاسته شود.از طرفي نگاه کوتاه مدت سرمايه گذاري به هلدينگ تعاوني خاص بايد کنار گذاشته شود.‏

‏ *خدمات ويژه براي سهامدار وفادار و خوش حساب            

به باور غلامي پايبندي هلدينگ تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو به تعهدات خود باعث شده تا سهامداران همواره به سرمايه گذاري در اين تعاوني با اطمينان بيشتري بنگرند.براين اساس مديريت اين هلدينگ بنا دارد  تا در فرايند خدمات رساني خود به مجموعه سهامداران به آندسته از اعضاي وفادار و خوش حساب هلدينگ بتواند خدمات ويژه و متفاوتي را ارايه نمايد.‏

‏*محورهاي 4 گانه استراتژي تعاوني خاص

عضو هيأت مديره تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو استراتژي اين هلدينگ را يادآور شد و گفت:اين هلدينگ در 4 محور اصلي بازار سرمايه،بازار خودرو،بازرگاني و ساختمان و در محورهاي فرعي خدمات و توليد گام برخواهد داشت.در اين راستا نيز به تازگي شرکت فراگستر به شرکت تجارت سرمايه از مجموعه شرکت هاي سرمايه پذير هلدينگ با هدف حل و فصل بدهي ها واگذار شده است.از سويي ديگر در سال جاري کميته بررسي بودجه و عملکرد تشکيل و زير نظر مديريت هلدينگ تعاوني خاص ئر هر هفته عملکرد تعاوني و شرکت هاي زير مجموعه تحليل و بررسي شده است.‏

‏*مديريت تک بعدي اجحاف در حق سهامدار است

وي افزود: نگاه تک بعدي به مجموعه تعاوني خاص و در نظر نگرفتن محور هاي چهارگانه استراتژي شرکت ،اجحاف در حق سهامداران و خطاي جبران ناپذيري بوده که نتيجه آن ايجاد حاشيه و شايعه سازي در مجموعه تعاوني مي باشد.از اينرو الويت اصلي هلدينگ تعاني خاص بر پايه 4 محور اصلي استراتژي خود، هدف گذاري و تدوين شده است.غلامي با تاکيد مجدد بر تلاش مجموعه مديران هلدينگ تعاوني خاص براي تحقق بودجه برآوردي ساليانه ،بر لزوم اصلاح ساختار بنيادي مجموعه به منظور پويايي و تحرک هلدينگ تعاوني خاص تاکيد کرد و افزود:با وجود موفقيت تعاوني خاص در اصلاح ساختار مالي اما هنوز براي ساختار نيروي انساني متخصص و حرفه اي در مجموعه تا بحال اقدامي  صورت نگرفته است.‏

‏*حضور حرفه اي ها در تعاوني خاص پررنگ مي شود

چطور مي توان از مکانيک حرفه اي خودرو انتظار تعمير يخچال را داشت؟ بايد نيروهاي حرفه اي و متخصص در حوزه هاي تخصصي و متناسب با جايگاه خود انتخاب و به کار گرفته شوند. الويت اصلي مجموعه تعاوني خاص جلوگيري از تضييع حقوق سهامداران و صيانت از منافع آنها است.از اينرو مصرانه به دنبال يافتن نيروهاي متخصص و حرفه اي در مجموعه تعاوني خاص به منظور فتح قله هاي پيشرفت خواهيم بود.وي ادامه داد: نبايد در مجموعه اي که به هيچ ارگان دولتي وابسته نيست و با منابع سهامداران فعاليت مي کند انتظار داشت که به از بين رفتن منابع با نگاه اغماض نگريسته شود.وجود نيروهاي انساني به اصطلاح فرآيندي و بدون تخصص نه تنها همواره براي مجموعه تعاوني بار هزينه اي دربر دارد بلکه روند حرکت مجوعه تعاوني با عدم بکار گيري نيروهاي حرفه اي و کار گشته را با توقف و کندي مواجه مي کند.از اينرو در حوزه هاي کاري مختلف مجموعه هلدينگ تعاوني خاص کارکنان خودرو از حوزه هاي اجرايي تا عملياتي مي بايست موضوع اصلاح ساختار مالي و انساني به سرعت در دستور کار قرار گيرد و براي کارا شدن نيروهاي فرآيندي راه حلي پيدا کرد.‏