کد خبر: 4804
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

حذف معاینه پزشکی متقاضیان بیمه اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل ‏

حذف معاینه پزشکی متقاضیان بیمه اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل ‏

گروه توسعه: سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور دستور اداری به واحدهای اجرایی سراسر کشور انجام معاینه پزشکی متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به صورت اختیاری برای بیمه‌شده اصلی و افراد تبعی را حذف کرد.‏

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، این دستور اداری در راستای اجرای مصوبه هیات امنای سازمان تأمین‌اجتماعی و ایجاد وحدت رویه و تسهیل در گسترش پوشش بیمه‌ای صادر شده است.‏
با صدور این دستور اداری تمام متقاضیانی که ماهیت بیمه مورد درخواست آنان جنبه غیراجباری دارد با احراز شرایط از انجام معاینه پزشکی معاف می‌شوند.‏
دارا بودن حداقل ۳۶۵ روز سابقه پرداخت حق بیمه قبل از قطع ارتباط بیمه‌ای با تأمین‌اجتماعی و سپری نشدن بیش از ۹ ماه از قطع ارتباط بیمه‌ای شرط معافیت متقاضیان از انجام معاینه پزشکی است.‏
صاحبان حرف و مشاغل آزاد، متقاضیان بیمه اختیاری و توافقی، کارفرمایان صنفی، کارگران ساختمانی، رانندگان درون شهری، باربران، خادمین مساجد، قالی‌بافان و شاغلان صنایع دستی از جمله گروه‌هایی هستند که صدور این دستور اداری منجر به تسهیل برخورداری آنان از خدمات تأمین‌اجتماعی می‌شود. ‏