حجم ذخایر ارزی ایران در رتبه ۲۶ جهان

0
۲,۴۳۱ بازدید

ایستانیوز: حساب ارزی کشورهای نروژ، امارات و عربستان بیشترین حجم ذخایر حساب ذخیره ارزی را در جهان دارند و صندوق توسعه ملی ایران با ۵۸.۶میلیارد دلار ذخیره ارزی در جایگاه ۲۶جهان قرار دارد

swif از مجموع ۷۷ حساب ذخیره ارزی موجود در جهان رتبه صندوق توسعه ملی ایران از نظر حجم ذخایر ارزی جایگاه ۲۶ جهان را دارد.
سه کشور نروژ، امارات و عربستان با دارا بودن بیش از ۸۷۸، ۷۷۳، و ۷۳۷ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی خود در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.
برخی کشورها نظیر امارات، چین، روسیه و غیره بیش از یک حساب ذخیره ارزی دارند و بر همین اساس حساب ذخیره ارزی هر کدام از حساب ها بطور جداگانه در گزارش اخیر SWFI مورد بررسی قرار گرفته است.
بر همین اساس دیگر کشورهای جهان نظیر چین، کویت، سنگاپور نیز از نظر حساب ذخبره ارزی در شرایط خوبی قرار دارند و حجم حساب ذخیره ارزی این کشورها دارای ۵۷۵.۲، ۴۱۰، ۳۲۰ میلیارد دلار ذخیره ارز می باشند.
نکته قابل توجه در این زمینه این است که حجم ذخایر ارزی حساب های ایالات متحده با در نظر گرفتن تعداد ۸ حساب ذخیره ارزی دولتی این کشور تنها ۱۲۶.۶ میلیارد دلار است که با توجه به حجم تولید ناخالص داخلی این کشور و بطور کلی حجم اقتصادی آن، میزان ذخایر ارزی آمریکا در مقایسه با دیگر کشورها مانند چین، نروژ، امارات و عربستان سعودی رقم ناچیزی محسوب می شود.
حجم دارایی های حساب ذخیره ارزی ایران در حال حاضر معادل ۵۸.۶ میلیارد دلار است که حساب ذخیره ارزی ایران را در جایگاه ۲۶ بزرگترین حساب های ذخیره ارزی جهان قرار داده است.
کمترین حجم حساب ذخیره ارزی در جهان نیز مربوط به کشورهای ترکمنستان، پاپوآ و گینه، و همچنین غنا می شود که از این بین تنها حجم حساب ذخیره ارزی غنا معادل ۰.۰۷ میلیارد دلار ارزیابی شده است.
بر اساس گزارش فارس، حساب ذخیره ارزی ایران از منابع نفتی و گازی تأمین شده است و مجموع کل حجم مالی تأمین شده توسط نفت و گاز از مجموع کل حساب های ذخیره ارزی کشورهای جهان معادل ۴۰۱۹.۹ میلیارد دلار بوده است.
مجموع کل حجم مالی موجود در حساب ذخیره ارزی کل جهان معادل ۶۶۰۵.۴ میلیارد دلار محاسبه شده است.
بیش از  40 درصد از کل حجم مالی حساب های ارزی مربوط به کشورهای آسیایی و ۳۵ درصد آن نیز در اختیار کشورهای خاورمیانه قرار دارد و کشورهای آمریکایی نیز تنها ۳ درصد از این حجم را در اختیار دارند. سهم اروپا نیز از مجموع حجم ذخایر ارزی در کل جهان تنها ۱۷ درصد است.
لازم بذکر است بالغ بر ۵۹ درصد از مجموع کل ذخایر ارزی جهانی مربوط به منابع نفتی و گازی بوده است.

ایستانیوز: حساب ارزی کشورهای نروژ، امارات و عربستان بیشترین حجم ذخایر حساب ذخیره ارزی را در جهان دارند و صندوق توسعه ملی ایران با ۵۸.۶میلیارد دلار ذخیره ارزی در جایگاه ۲۶جهان قرار دارد

swif از مجموع ۷۷ حساب ذخیره ارزی موجود در جهان رتبه صندوق توسعه ملی ایران از نظر حجم ذخایر ارزی جایگاه ۲۶ جهان را دارد.
سه کشور نروژ، امارات و عربستان با دارا بودن بیش از ۸۷۸، ۷۷۳، و ۷۳۷ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی خود در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.
برخی کشورها نظیر امارات، چین، روسیه و غیره بیش از یک حساب ذخیره ارزی دارند و بر همین اساس حساب ذخیره ارزی هر کدام از حساب ها بطور جداگانه در گزارش اخیر SWFI مورد بررسی قرار گرفته است.
بر همین اساس دیگر کشورهای جهان نظیر چین، کویت، سنگاپور نیز از نظر حساب ذخبره ارزی در شرایط خوبی قرار دارند و حجم حساب ذخیره ارزی این کشورها دارای ۵۷۵.۲، ۴۱۰، ۳۲۰ میلیارد دلار ذخیره ارز می باشند.
نکته قابل توجه در این زمینه این است که حجم ذخایر ارزی حساب های ایالات متحده با در نظر گرفتن تعداد ۸ حساب ذخیره ارزی دولتی این کشور تنها ۱۲۶.۶ میلیارد دلار است که با توجه به حجم تولید ناخالص داخلی این کشور و بطور کلی حجم اقتصادی آن، میزان ذخایر ارزی آمریکا در مقایسه با دیگر کشورها مانند چین، نروژ، امارات و عربستان سعودی رقم ناچیزی محسوب می شود.
حجم دارایی های حساب ذخیره ارزی ایران در حال حاضر معادل ۵۸.۶ میلیارد دلار است که حساب ذخیره ارزی ایران را در جایگاه ۲۶ بزرگترین حساب های ذخیره ارزی جهان قرار داده است.
کمترین حجم حساب ذخیره ارزی در جهان نیز مربوط به کشورهای ترکمنستان، پاپوآ و گینه، و همچنین غنا می شود که از این بین تنها حجم حساب ذخیره ارزی غنا معادل ۰.۰۷ میلیارد دلار ارزیابی شده است.
بر اساس گزارش فارس، حساب ذخیره ارزی ایران از منابع نفتی و گازی تأمین شده است و مجموع کل حجم مالی تأمین شده توسط نفت و گاز از مجموع کل حساب های ذخیره ارزی کشورهای جهان معادل ۴۰۱۹.۹ میلیارد دلار بوده است.
مجموع کل حجم مالی موجود در حساب ذخیره ارزی کل جهان معادل ۶۶۰۵.۴ میلیارد دلار محاسبه شده است.
بیش از  40 درصد از کل حجم مالی حساب های ارزی مربوط به کشورهای آسیایی و ۳۵ درصد آن نیز در اختیار کشورهای خاورمیانه قرار دارد و کشورهای آمریکایی نیز تنها ۳ درصد از این حجم را در اختیار دارند. سهم اروپا نیز از مجموع حجم ذخایر ارزی در کل جهان تنها ۱۷ درصد است.
لازم بذکر است بالغ بر ۵۹ درصد از مجموع کل ذخایر ارزی جهانی مربوط به منابع نفتی و گازی بوده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2865