حجم تجارت چمدانی کشور۲۰ میلیون دلار شد

0
۲۶۸ بازدید

گروه بازار: براساس اعلام گمرک ایران، در سه ماه اول امسال ۱۹ میلیون و ۲۷ هزار دلار کالا از طریق تجارت چمدانی در گمرکات کشور انجام شده که حدود ۲۶ درصد ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده است.‏

براساس جدیدترین آمار گمرک، در ۳ ماه اول سال ۱۳۹۳ صادرات به طریق تجارت چمدانی، معادل ۱۹ میلیون و ۹۳۸ هزار دلار بوده که معادل ۲۶ درصد از ارزش کل صادرات کشور را شامل شده است. مقایسه ارزش صادرات در مدت زمان موردنظر، حاکی از کاهش ۴.۵۷ دردی ارزش تجارت چمدانی طی سه ماه نخست سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ است.‏
گمرک آستارا در مدت مذکور با اختصاص ۵ میلیون و ۴۵۶ هزار دلار یا ۲۸.۶۷ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه اول،‌گمرک جلفا با اختصاص ۳ میلیون و ۳۸۶ هزار دلار یا ۱۷.۸ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه دوم،‌گمرک پیله‌سوار با اختصاص ۲ میلیون ۴۸۵ هزار دلار یا ۱۳.۰۶ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه سوم، را به خود اختصاص داده است.‏
در مدت مشابه سال قبل گمرک باجگیران با اختصاص ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار یا ۲۳.۵۷ درصد، رتبه اول،‌گمرک آستارا با اختصاص ۴ میلیون و ۴۱۰ هزار یا ۲۲.۱۲ درصد، رتبه دوم و گمرک پلدشت با اختصاص ۳ میلیون و ۷۵۲ هزار دلار یا ۱۸.۸۲ درصد، رتبه سوم، را به خود اختصاص داده بودند.‏
طی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳، صادرات تجارت چمدانی از لحاظ ارزش از گمرک پلدشت، دارای کاهش ۹۷.۷۳ درصدی، گمرک منطقه آزاد بندر انزلی، دارای کاهش ۸۶.۵۹ درصدی، گمرک باجگیران، دارای کاهش ۷۲.۲ درصدی، گمرک سرخس، دارای کاهش ۲۲.۶۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ است.‏
همچنین صادرات تجارت چمدانی از گمرک جلفا، سرو، لطف‌آباد، پیله‌سوار، آستارا، نوردوز و اینچه برون به ترتیب از رشد ۱۲۵۴.۰۴، ۱۳۰.۸۱، ۴۷.۸۷، ۴۷.۴۸، ۲۳.۷۳، ۲۳.۱ و ۶۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ برخوردار بوده است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=4404