حجم آب ورودی به مخزن سدهای کشور ۱۴ درصد کاهش یافت

0
۲۸۶ بازدید

گروه امورزیربنایی: حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۱۴ درصد در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.

حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا پایان اردیبهشت ماه، به ۲۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۶ میلیارد ۵۱۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۱۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون مترمکعب گزارش شده است؛ درحالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان ۱۷ میلیارد و ۷۷۰ میلیون مترمکعب بود.

بر این اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۷.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌اکنون ۲۶ میلیارد و ۷۸۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۸.۸ میلیارد مترمکعب گزارش شده است که میزان پرشدگی سدها ۵۵ درصد بوده است.

 
 
 
(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12942