حاشیه نشینی بخش خصوصی در پرتو وابستگی به تسهیلات بانکی

0
۴۵۱ بازدید

رییس خانه معدن ایران معتقد است، امروز بنگاه های بخش خصوصی در حالی با معضل اصلی کمبود منابع روبرو هستند که بانک ها ۹ تریلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال ( ۹۸۰ هزار میلیارد تومان) منابع مالی را به همراه موسسه های مجاز و غیرمجاز مالی و اعتباری در اختیار گرفته اند.

محمدرضا بهرامن در تازه ترین سرمقاله فصلنامه سنگ و معدن آورده است، تسلط دولت در عرصه اقتصاد و وابستگی بسیار پررنگ و تعیین کننده عملکرد بنگاه ها به تسهیلات بانک های دولتی، نقش بخش خصوصی و دیپلماسی اقتصادی را برای یافتن شرکای بین المللی را به حاشیه برده است.

وی می افزاید: درون نگری، اقتصاد کشور را بانک محور ساخته، بنابراین اقتصاد نفتی بانک محور و وابسته به دولت، شرایطی را فراهم می سازد که در وضعیت کنونی با آن روبرو هستیم.

رییس خانه معدن ایران حجم نقدینگی در اختیار نظام بانکی را ناشی از یک بیماری بزرگ ساختاری دانست که در اقتصاد کشور توانسته نقدینگی را از تولید به مسیری غیراز آن انتقال دهد .

به اعتقاد وی اتخاذ راهبرد مناسب می توانست رشد پایدار صنعتی و معدنی را برای کشور به همراه داشته باشد، اما اکنون حجم نقدینگی مزبور به یک تهدید بزرگ ساختاری برای کل اقتصاد تبدیل شده است.

بهرامن خاطرنشان ساخته است: متولیان وزارت صنعت، معدن وتجارت و بنگاه های بخش خصوصی امروز براین باورند که کمبود نقدینگی اصلی ترین معضل تعطیلی اغلب بنگاه ها و شهرک های صنعتی به شمار می رود.

وی افزوده است: مسوولیت این معضل برعهده دولت و شبکه بانکی است .

بهرامن این نکته را مطرح ساخته که در شرایط پسابرجام انتظار می رود با جذب سرمایه گذاری خارجی از نقش غیرمعمول بانک های داخلی کاسته شود و منابع تامین مالی بنگاه ها متنوع شود، اما بنگاه ها همچنان به اخذ وام از بانک ها متکی شده اند.

به اعتقاد رییس خانه معدن ایران بزرگترین مشکل پیش روی سرمایه گذاری صنعتی و صنعت گستری در کشور ناکارایی های ساختاری و تامین مالی برپایه واسطه گری بانک ها که ماهیت غیرصنعتی دارد.

وی پراکندگی و تعدد نرخ های بهره بانکی را پیامد ریسک بالای اخذ وام از نظام بانکی کشور دانسته و براین باور است که در واقع حجم بالای معوقه های بانکی و چک های برگشتی نفس اهالی صنعت و معدن را برده است.

بهرامن افزوده است: امروز نقش سرمایه گذاری خارجی در فرآیندهای تولیدی و صنعتی بسیار اهمیت یافته و رقابت برای تصاحب این منبع کمیاب در جهان بسیار فشرده است .

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=36934