کد خبر: 3115
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۳

جیره بندی آب تهران خیلی دور نیست

جیره بندی آب تهران خیلی دور نیست

گروه امورزیربنایی: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: گزینه جیره بندی آب تهران روی میز است با آنکه تمام تلاش خود را بکارگرفته ایم تا اعمال نشود.‏

خسرو ارتقایی روز سه شنبه با بیان این که مشکلات کم آبی استان تهران بیشتر در پاییز نمایان خواهد شد، تاکید کرد: نیازمند همکاری مردم در مدیریت مصرف آب هستیم.‏
‏ وی اظهار کرد: بخشی از فصل گرم سال را درحالی سپری کرده ایم که امسال از نیمه اردیبهشت با گرمای زودرس مواجه بودیم و این امر منجر به افزایش میزان مصرف آب در تهران شده است.‏
‏ ارتقایی با بیان این که از ابتدای فصل گرما به طور متوسط بین ۲ تا دو و نیم درجه افزایش گرما را تجربه کرده ایم، اظهار داشت: روزگذشته تهران دو و سه دهم درجه افزایش گرما را تجربه کرد که همین امر سبب افزایش مصرف آب شد.‏
‏ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: روز گذشته میزان مصرف آب توسط شهروندان تهرانی به ۳۶ و دو دهم مترمکعب برثانیه رسید که ازنظر حجمی بالغ بر سه میلیون و ۱۳۰هزار متر مکعب بوده است که چهار برابر حجم رودخانه کرج است.‏
‏ وی گفت: ۴۰ درصد از آب آشامیدنی تهران از منابع آب زیرزمینی و ۶۰ درصد مابقی از سدهای تامین کننده آب تامین می شود.‏
‏ ارتقایی اظهار کرد: این میزان مصرف و افزایش دما درحالی رخ داده که همچنان سال کم بارانی داریم و استان تهران برای دومین سال متوالی با خشکسالی مواجه است.‏
‏ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران میزان بارندگی از ابتدای سال آبی جاری را ۲۴۳ میلیمتر عنوان کرد و گفت: میزان بارندگی ها در سال گذشته آبی تهران ۲۷۱ میلیمتر بود و در درازمدت ۴۶ ساله ۳۳۴ میلیمتر گزارش شده است.‏
‏ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: ۱۱ درصد نسبت به سال قبل و ۲۷ درصد نسبت به درازمدت ۴۶ ساله کاهش بارندگی داریم.‏
‏ کاهش میزان حجم ذخایر سدهای تهران
‏ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران حجم آب موجود در سد امیرکبیر را ۱۴۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: سال قبل حجم آب این سد ۱۸۱ میلیون متر مکعب بود.‏
‏ ارتقایی حجم آب سد لتیان را ۶۸ میلیون مترمکعب، سد لار را ۷۳ میلیون مترمکعب، سدطالقان را ۲۰۹ میلیون مترمکعب و سد ماملو را ۱۰۴ میلیون مترمکعب عنوان کرد که به ترتیب در سال قبل دارای ۶۲ میلیون مترمکعب، ۱۲۸میلیون مترمکعب، ۲۵۸ میلیون مترمکعب و ۱۲۵ میلیون متر مکعب آب بود.‏
‏ وی میزان حجم آب مجموع پنج سد تامین کننده آب تهران را ۵۹۴ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: سال قبل حجم آب این پنج سد ۷۵۹ میلیون مترمکعب بود و در زمان حاضر نسبت به سال گذشته ۱۶۴ میلیون مترمکعب آب کمتر دارد.‏
‏ ارتقایی بیان کرد: از ۲۰۹ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در سد طالقان تنها ۱۰۹ میلیون متر مکعب آن قابل استفاده است.‏
‏ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران همچنین گفت: میزان روان آب های استان تهران نسبت به سال قبل ۲۰درصد و بخش کشاورزی ۴۱ درصد کاهش یافته است تا بتوان آب شرب شهروندان تهرانی را تامین کرد. ‏