جوایز کارگران نمونه ۹۱ و ۹۲ پرداخت شد

0
۴۱۰ بازدید

مهر: جوایز کارگران نمونه سال ۹۱ و ۹۲ با حضور علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به صورت همزمان اهدا شد. جایزه ۵۹ کارگر نمونه کشوری خودروی پراید بود که سوئیچ خودروها به کارگران تحویل شد.‏
همزمان با روز جهانی کارگر مراسم اهدای جوایز کارگران نمونه سال ۹۱ و ۹۲ به طور همزمان با حضور علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.‏
در این مراسم سوئیچ خودروهای پراید ۵۹ نفر از کارگران نمونه سال ۹۱ و ۹۲ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آنها اهدا شد. ربیعی در این مراسم گفت: خوشحالم که همزمان با روز جهانی کارگر توانستیم جوایز کارگران نمونه سال ۹۲ را اهدا کنیم و در عین حال توانستیم جوایز کارگران نمونه سال گذشته که به دلیل ناهماهنگی های به وجود آمده اهدا نشده بود را نیز امسال اهدا نماییم.‏
وی در ادامه با تبریک روز جهانی کارگر تاکید کرد: کارگران هیچگاه فراموش نمی شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: افراد نخبه در محیط های تولید نقش موثری دارند و کارگران باید بتوانند در جهت شکوفایی و رشد و پیشرفت جامعه گام بردارند.‏
تعداد ۳۲ خودروی پراید مربوط به کارگران نمونه سال گذشته و ۲۷ خودرو مربوط به کارگران نمونه امسال است.‏

مهر: جوایز کارگران نمونه سال ۹۱ و ۹۲ با حضور علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به صورت همزمان اهدا شد. جایزه ۵۹ کارگر نمونه کشوری خودروی پراید بود که سوئیچ خودروها به کارگران تحویل شد.‏
همزمان با روز جهانی کارگر مراسم اهدای جوایز کارگران نمونه سال ۹۱ و ۹۲ به طور همزمان با حضور علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.‏
در این مراسم سوئیچ خودروهای پراید ۵۹ نفر از کارگران نمونه سال ۹۱ و ۹۲ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آنها اهدا شد. ربیعی در این مراسم گفت: خوشحالم که همزمان با روز جهانی کارگر توانستیم جوایز کارگران نمونه سال ۹۲ را اهدا کنیم و در عین حال توانستیم جوایز کارگران نمونه سال گذشته که به دلیل ناهماهنگی های به وجود آمده اهدا نشده بود را نیز امسال اهدا نماییم.‏
وی در ادامه با تبریک روز جهانی کارگر تاکید کرد: کارگران هیچگاه فراموش نمی شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: افراد نخبه در محیط های تولید نقش موثری دارند و کارگران باید بتوانند در جهت شکوفایی و رشد و پیشرفت جامعه گام بردارند.‏
تعداد ۳۲ خودروی پراید مربوط به کارگران نمونه سال گذشته و ۲۷ خودرو مربوط به کارگران نمونه امسال است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1624