کد خبر: 2790
تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۳

جهش ۷۰۰درصدی واگذاری دارایی‌های مالی

جهش ۷۰۰درصدی واگذاری دارایی‌های مالی

گروه بازارسرمایه : در حالی برای بودجه سال ۹۲ درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی بیش از هشت برابر عملکرد سال قبل مصوب شد که تنها نزدیک به ۳۰ درصد رقم اصلاحیه محقق شده است

 واگذاری دارایی‌های مالی در کنار درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه ای به عنوان یکی دیگر از اجزا منابع درآمدی در بودجه سالانه دولت در قالب استفاده از ابزار تامین مالی مانند استقراض داخلی و استقراض خارجی است.
فروش اوراق مشارکت، فروش اوراق خزانه اسلامی، واگذاری شرکت های دولتی(موضوع ماده ۲۹ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴)، واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت های دولتی و همچنین سایر درآمدهای این بخش از جمله برگشتی، برگشت وام ماده ۳۲ و استفاده از تسهیلات خارجی مجموعه ای از درآمدهای ناشی از واگذاری های دارایی های مالی را برای بودجه تامین می کنند.
بررسی میزان مصوب و عملکرد بودجه در واگذاری دارایی های مالی از سال ۹۰ تاکنون نشان می دهد که منابع مورد نیاز دولت در این بخش طی این سال ها حدود چهار برابر شده و از ۷۱۱۰ میلیارد تومان به ۳۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
بر این اساس در پی توافق دولت دهم و مجلس ۹۰۶۳ میلیارد تومان درآمد ناشی از واگذاری دارایی های مالی برای بودجه سال ۹۱ به تصویب رسید که در پایان دوره مالی مشخص نزدیک به ۶۷۶۹ میلیارد تومان از این رقم محقق شده است.
اما سال ۹۲ جهش قابل توجهی در پیش بینی منابع درآمدی حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای ایجاد می شود به گونه ای که نسبت به عملکرد سال ۹۱ حدود هشت برابر شده و از ۶۷۶۹ میلیارد تومان به بالغ بر ۴۹ هزار و ۴۹۸ میلیارد تومان افزایش می یابد. که البته در پی جابه جایی دولت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری با ارائه اصلاحیه برای بودجه ۹۲ خواهان کاهش میزان زیادی از این رقم بود که در نهایت مجلس سقف واگذاری دارایی های سرمایه ای را از ۴۹ هزار و ۴۹۸ میلیارد تومان مصوب به ۳۹ هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان کاهش داد.
این در حالی است که با وجود کاهش سقف درآمدهای این بخش که نسبت به عملکرد سال ۹۱ بیش از ۷۰۰ درصد مصوب شده بود در نهایت تنها ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان یعنی یک سوم رقم مصوب ابتدایی محقق شد.
رشد ۱۱۱ درصدی واگذاری دارایی های مالی در بودجه ۹۳
بودجه ۹۳ نیز با رشد درآمد ناشی از افزایش درآمدهای واگذاری دارایی های سرمایه ای مواجه بود اما نه به اندازه جهش سال ۹۱ به ۹۲٫
بنابراین گزارش دولت حدود ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را در لایحه بودجه ۹۳ پیشنهاد کرد که در نهایت مجلس این رقم را با ۳۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مصوب کرد.