کد خبر: 194924
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱

جهان اقتصاد منتشر کرد

جهان اقتصاد منتشر کرد

طرح جهش تولید مسکن به روایت کانون سراسری انبوه‌ سازان

فریده خدادادی-به منظور اجرا و تحقق اهداف طرح جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی توجه به سه عامل موثر تامین زمین مناسب، تسهیلات بانکی  و آورده متقاضیان ضرورت قطعی دارد چراکه رویکرد و نگاه مجریان و متولیان طرح در هر سه محور تعیین کننده و ضامن موفقیت اجرای طرح است.

به گزارش جهان اقتصاد، کانون سراسری انبوه سازان کشور پیرو نامه 7634 مورخ 1401/05/26 به کمیسیون عمران مجلس در راستای وظایف ذاتی خود، انجام تعهد و رسالت حرفه ای و با بهره برداری از تجارب اعضاء و طرح‏های قبلی اجرا شده در سطح کشور و توانمندی و ویژگی‏های متقاضیان و شاخصه‏های اصلی کلان اقتصادی کشور و ساختار اداری و تشکیلاتی مجریان طرح و ظرفیت های قانونی بالقوه و بالفعل موجود، به منظور برون رفت از شرایط موجود و تحول در روند اجرای طرح و ضمن اعلام آمادگی خود برای اجرای بخشی از ماموریت‏های پیش بینی شده در قانون جهش تولید، مدل‏های اجرایی را با رویکرد متناسب سازی و محدود نمودن سقف سهم آورده متقاضیان و میزان تسهیلات بانکی را ارایه نموده و در اختیار خبرنگار جهان اقتصاد قرار داده است که جزییات این پیشنهادات از نظرتان می گذرد.

1-مدل مشارکت دولت (طرف عمومی) و انبوه سازان (طرف خصوصی) در طرح نهضت ملی مسکن:

کانون انبوه سازان استفاده از روش مشارکت بخش عمومی-خصوصی را به عنوان راهکار اصلی  و متضمن تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن برای همه گروه‏های جامعه هدف می‏داند. در این مدل با بهره برداری از قوانین و آیین‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های مرتبط با موضوع ساماندهی و تولید و عرضه مسکن امکان مولد سازی دارایی‏های بخش عمومی (دولت) و استفاده از ظرفیت‏های فنی و مالی بخش خصوصی (انبوه سازان) فراهم می‏شود:

-در این مدل پیشنهاد می‏شود، طرف عمومی نسبت به تامین زمین مناسب و مورد نیاز در سراسرکشور در چارچوب طرح بازنگری مطالعات طرح جامع مسکن و ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن همراه با تهیه گزارش شناخت پروژه اقدام نماید.

1-2- انتخاب طرف خصوصی (انبوه ساز) دارای پروانه صلاحیت حرفه ای از وزارت راه و شهرسازی با معرفی از جانب کانون سراسری انبوه سازان کشور در چارچوب فرایندی رقابتی، شفاف و کارآمد، رفتار برابر طرفین، تناسب در پذیرش مسئولیت‏ها و ریسک‏ها.

1-3- مستثنی نمودن قراردادهای مشارکت انبوه سازان از شمول تعرفه گذاری و قیمت تکلیفی.

1-4- ارائه پیشنهاد از جانب انبوه سازان و سازندگان با توجه به شرایط و مختصات هر منطقه، جهت احداث واحدهای مسکونی در قالب شیوه مشارکت (موضوع ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن) و اعلام میزان سهم الشرکه مورد نظر خود را از عرصه واحدهای مسکونی تولیدی (در پروژه های خود گردان) 

1-5-پرداخت مابه التفاوت هزینه احداث واحدهای مسکونی و قیمت تکلیفی توسط طرف عمومی در صورت دخالت طرف عمومی در تعیین قیمت و تغییر در پیشنهاد انبوه سازان و یا سازندگان مسئولیت. 

1-6-پرداخت وجوه تکمیلی از منابع صندوق ملی مسکن، کمک‏های غیر نقدی، خرید تضمینی واحدهای احداثی جهت افزایش سهم دولت و اجرای پروژه در قالب مدل مشارکت در نقاطی که به دلیل قیمت پایین اراضی مدل مشارکت جوابگو نیست (پروژه‏های غیرخودگردان)

1-7- بررسی پیشنهادهای انبوه سازان و یا سازندگان در شوراهای مسکن استان و تعیین قیمت عادله و مناسب متضمن صرفه و صلاح طرفین و اخذ تاییدیه از معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی.

1-8-نظارت بر کمیت و کیفیت و زمان ساخت واحدها توسط شورای مسکن استان (به نمایندگی از طرف بخش عمومی)

1-9-بستر سازی و تسهیل فرایند اخذ مجوزها و هماهنگی بین دستگاه‏های اجرایی توسط طرف عمومی 

1-10-پیش بینی معافیت مالیاتی و یا محاسبه مالیات با نرخ صفر برای درآمد ابرازی انبوه سازان ناشی از اجرای قراردادهای مشارکت.

1-11-احداث واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی از تاریخ شروع قرارداد به مدت 5 سال

1-12-عدم شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی به قراردادهای مشارکت و استفاده از قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی

1-13-پذیرش قرارداد های مشارکت بین انبوه سازان و دولت به عنوان تضمین‏های قابل قبول برای اعطا یتسهیلات توسط بانک‏های عامل پرداخت تسهیلات

1-14- برخورداری قراردادهای مشارکتی از تسهیلات پیش بینی شده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن

15-اعطای مجوز فروش واحدهای مسکونی (کارگزاری فروش) از جانب بخش عمومی (دولت) به انبوه ساز با قیمت کارشناسی در زمان معامله در مواردی که متقاضیان امکان تامین آورده خود را ندارند و یا فروش متری به آن‏ها

کانون انبوه سازان در صورت تامین زمین توسط دولت در گام اول آمادگی اجرای 400 هزار واحد مسکونی طی مدت 3 سال از طریق این روش را دارا است.

2-مدل برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره‌اي:

2-1-در این مدل انبوه سازان به عنوان یک بخش خصوصی در فاز اول اقدام به ساخت و عرضـه مسـکن اجاره‌ای به میزان 100 هزار واحد در سراسر کشور و استقرار نظام اجاره داری حرفه ای (راساً و یا از طریق نهادهای اجاره داری خصوصی) و بهره برداری اجاره ای از واحدهای احداث شده با اولویت اجاره حد اکثر50 درصد واحدهای استیجاری به متقاضیان دهک‏های درآمدی دو تا پنج با معرفی وزارت راه و شهرسازی می‏نمایند.

2-2-در این برنامه واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی است،مشروط به اینکه واحدها به صورت اجاره واگذارگردند. در طول مدت احداث (حداکثر 2 سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره (حداقل 5 سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمی‏شود. بعد از اتمام دوره یاد شده و یا در صورت خروج از حالت اجاره و یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت می‏شود.

3-در صورتی که قبل از اتمام مدت بهره برداری اجاره ای، فروش انجـام شـود، قیمت زمین به نرخ روز (زمان فروش) به همراه تمامی یارانه‏های پرداختی تبدیل به حال شده و از انبوه ساز و یا سازنده دریافت می‏شود.

2-4- شهرداری‏ها در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار عبارت «ساختمان استیجاری به مدت ....... سال » را درج و ادارات ثبت اسناد و املاک نیـز در هنگام صدور صورت مجلس تفکیکی و اسناد مالکیت برای این گونه ساختمان‏ها عبارت«ساختمان استیجاری به مدت ....... سال » را در صـورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت قید می‏نمایند.

واحدهای احداثی در قالب این طرح از تمامی تسهیلات اعطایی به واحدهای احداثی در قالب طرح جهش تولید مسکن برخوردار هستند.

3-مدل واگذاري حق بهره برداري از زمین (به صورت اجاره ارزان قیمت 99 ساله)

3-1- دراین مدل زمین‏های دارای کاربری مسکونی به انبوه سازان در قالب عقد اجاره جهت احداث واحدهای مسکونی در استطاعت واگذار می‏شود.

3-2-مبلغ اجاره‏بهای سالانه اراضی در این مدل، حداکثر معادل بیست درصد (20% قیمت منطقه ای زمـین مسکونی در ابتدای هر سال) یا یک درصد (1% درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتـدای هر سال) هر کدام کمتر باشد خواهد بود.

3-3-آماده سازی زمین‏ها و هزینه مربوط به آن در این مدل برعهده انبوه سازان و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی بر عهده دستگاههای اجرایی ذی ربط است.

3-4-اراضی با کاربری غیرمسکونی متعلق به دولت در این اراضی با قیمت کارشناسی روز به صورت قسطی یا اجاره به شرط تملیک مشروط به احداث بنا مطابق کاربری مصوب و اتمام ساخت آنها هم زمان با تحویل واحدهای مسکونی به انبوه ساز واگذار می‏شود.

5-در صورت عدم معرفی افراد واجد شرایط توسط دولت به انبوه ساز برای عقد قرارداد اجاره عرصه و اعیان واحدهای احداثی و یا عدم وجود متقاضی در چارچوب ضوابط دولت حداکثر تا یکسال پس از اتمام عملیات اجرایی احداث واحدها، انبوه ساز مجاز است، نسبت به عقد قرارداد با شخاص ثالث متقاضی قرارداد اجاره منعقد نماید.

کانون سراسری برای احداث واحدهای مسکونی در قالب این مدل برای احداث حداقل 400 هزار واحد از طریق اعضا خود از طریق انعقاد اجاره زمین و احداث واحدهای مسکونی به صورت مستقل اعلام آمادگی می‏نماید.

4-تامین زمین مورد نیاز اجراي طرح نهضت ملی مسکن توسط دولت از طریق فروش زمین:

 در این مدل زمین مورد نیاز بر اساس قیمت کارشناسی روز (بدون اعمال تخفیف)به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر پنج سال (از زمان واگذاری) جهت احداث واحدهای مسکونی بارعایت ضـوابط و مقـررات ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی برای احداث واحدهای مسکونی تامین می‏شود. 

4-1-انبوه ساز در این مدل اقدام به احداث واحدهای مسکونی در چارچوب سیاست‏های کلی وزارت راه و شهرسازی برای تولید و تامین مسکن اقشار دهک هفتم به بعد اقدام می‏کند.

4-2-در صورت عقد قرارداد هم زمان با دولت توسط یک انبوه ساز در دو مدل مورد فوق الاشاره امکان تهاتر بهای زمین‏ها با آورده دولت در طرح های حمایتی است.

کانون سراسری انبوه سازان کشور در پایان این پیوست ارسالی به کمیسیون عمران آورده است: برای اجرای واحدهای مسکونی در قالب این مدل برای احداث حداقل 100 هزار واحد از طریق اعضاء خود اعلام آمادگی می‏کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.