کد خبر: 96574
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

جهان اقتصاد ترکیب سکانداران اتاق بازرگانی پایتخت را بررسی می‌کند / انعطاف ائتلافی‌ها برای تقسیم هیأت رئیسه ‏

جهان اقتصاد ترکیب سکانداران اتاق بازرگانی پایتخت را بررسی می‌کند / انعطاف ائتلافی‌ها برای تقسیم هیأت رئیسه ‏ ائتلاف برای فردا در شرایطی موفق شد در انتخابات نهمین دوره هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، رقبا را شکست دهد که در مقایسه با دوره هستم که ۳۶ کرسی را در اختیار داشت، دراین دوره هر ۴۰ کرسی اتاق پایتخت را تصاحب کند.‏ به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،‌ ائتلاف فردایی‌ها که به دلایل مختلف تقریبا نیمی از یاران قبلی خود از جمله پدرام سلطانی مغز متفکر و بنیانگذار ائتلاف و مهدی جهانگیری و حامد واحدی دو عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران را همراه نداشتند، با جذب چهره‌های شاخصی از دیگر گروه‌ها،‌ ترکیب خود را بازسازی و احیاء کردند.‏ تغییر ۵۰ درصدی و نبودن سه عضو ارشد، از نگاه رقبا ائتلاف را شکننده و آسیب‌‌‌ُ‌‌پذیر کرده بود و شاید همین باور موجب شد تا دیگر گروه‌ها با دست کم گرفتن رقیب، تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های انتخاباتی‌شان را به هفته آخر موکول کنند.‏ هرچه بود انتخابات با موفقیت صد درصدی ائتلاف برای فردا به پایان رسید و هیأت نمایندگان دوره جدید از آغاز سال ۱۳۹۸، هدایت اتاق بازرگانی پایتخت را در اختیار می‌گیرند.‏ آنچه مسلم است، یک دست بودن هیأت نمایندگان اتاق تهران تصمیم‌گیری‌ها را تسهیل و تسریع خواهد‌کرد که از آن جمله می‌توان به انتخاب هیأت رئیسه اشاره کرد.‏ در شرایطی که تعدادی از اعضای ارشد این گروه در دوره نهم هیأت نمایندگان را همراهی نمی‌کنند که شاخص‌ترین غائبین مهدی جهانگیری و حامد واحدی دو عضو هیأت رئیسه در دوره هشتم هستند،‌ ترکیب هیأت رئیسه جدید یکی از علامت‌ سؤال‌های قابل بحث و بررسی است.‏ آنچه مسلم است تمامی اعضای ائتلاف فردا، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در دوره هشتم و سرلیست ائتلافی‌ها در انتخابات اخیر را رئیس دوره آتی می‌دانند و تنها یک اتفاق ممکن است موجب نشستن فرد دیگری روی صندلی شماره یک اتاق شود.‏ اگرچه ریاست توأم بر دو اتاق تهران و ایران ممنوعیتی ندارد، اما مشغله‌های هر یک از آنها به اندازه‌ای هست که حضور تمام وقت رئیس را طلب کند و تنها گزینه‌ای که ممکن است، موجب شود مسعود خوانساری در جلسات هیأت نمایندگان اتاق تهران روبروی هیأت رئیسه قراربگیرد، پوشیدن ردای ریاست اتاق ایران است.‏ مسعود خوانساری در دوره قبل یکی از نامزدهای ریاست اتاق ایران بود، اما در آن زمان گزینه‌های دیگری چون پدرام سلطانی و مهدی جهانگیری در هیأت نمایندگان تهران حضور داشتند و خوانساری بی‌ هیچ دغدغه‌ای می‌توانست، غائب هیأت رئیسه باشد، اما باید دید در میان ۳۹ عضو دیگر هیأت نمایندگان اتاق تهران، هستند گزینه‌هایی که خوانساری بتواند بدون دغدغه به ریاست اتاق ایران فکر کند.‏ گذشته از رئیس، ائتلاف فردایی‌ها باید برای چهار کرسی دیگر هیأت رئیسه نیز افرادی را انتخاب کنند و این در حالی است که ایشان به عنوان اتاق پایتخت حداقل سه کرسی از هفت کرسی هیأت رئیسه اتاق ایران را نیز سهم پایتخت نشینان می‌دانند.‏ اگر ائتلافی‌ها به حفظ آرایش دوره قبل اعتقاد داشته باشند، مسعود خوانساری و محمدرضا انصاری را برای حضور مجدد در هیأت رئیسه اتاق ایران نامزد خواهند کرد و تنها یک نامزد دیگر نیاز دارند تا جای خالی پدارم سلطانی را پرکند و البته کارشان در اتاق ایران به راحتی اتاق تهران نیست و جایگزین کردن فردی به جای سلطانی که مورود وثوق نمایندگان دیگر اتاق‌ها باشد کار چندان آسانی نیست.‏ در میان ائتلافی‌ها افرادی چون محمد لاهوتی، عباسعلی قصاعی، علامیرمحمد صادقی و فریال مستوفی گزینه‌هایی هستند که احتمال پیروزی‌شان در مقابل دیگر نامزدهای هیأت رئیسه اتاق ایران بیشتر است.‏ البته باور به جوانگرایی در میان فعالان بخش خصوصی حضور گزینه‌های دیگری چون کاوه زرگران در هیأت رئیسه اتاق ایران را اتفاقی دور از انتظار نشان نمی‌دهد، چنانکه پیش از این نیز چنین اتفاقی در اتاق ایران رقم خورد و موجب شد تا پدرام سلطانی در دوره هفتم به عنوان جوان اول هیأت رئیسه اتاق ایران نامش ثبت شود.‏ از طرفی باید دید ائتلافی‌ها برای هیأت رئیسه دوره نهم، کدام یک از اعضای خود را انتخاب می‌کنند.‏ قطعا سیده فاطمه مقیمی که در دوره گذشته نیز عضو هیأت رئیسه بوده از انتخاب‌های اصلی برای این دوره نیز می‌باشد. ‏ محمد لاهوتی، فریال مستوفی، علامیرمحمد صادقی و عباسعلی قصاعی گزینه‌هایی هستند که انتخاب دو نفر از ایشان برای هیأت رئیسه دور از ذهن نیست، که البته باید دید فریال مستوفی و محمد لاهوتی که یکی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران و دیگری رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران هستند، کمرنگ کردن حضور و یا به طور کل ترک کردن جایگاه فعلی را با حضور در هیأت رئیسه تعویض می‌‌کنند.‏ در خصوص دو گزینه دیگر علامیرمحمد صادقی و عباسعلی قصاعی نیز باید دید ائتلافی‌ها همچنان به حضور افرادی در هیأت رئیسه که میثاق‌نامه این گروه را امضاء نکرده واز اعضای اصلی ائتلاف نیستند باور دارند.‏ بی‌شک ائتلافی‌ها همچنان باور جوانگرایی و همتاسازی را در دستور کار دارند و از این رو بعید به نظر می‌رسد که برای اعضای جوان خود یک یا دو کرسی در هیأت رئیسه در نظر نگرفته باشند و در این صورت کاوه زرگران را می‌توان به عنوان یکی از گزینه‌‌های اصلی در نظر گرفت و همچنین منتظر ماند و دید اعضای دیگری چون هرویک یاریجانیان یا حسن فروزان‌فرد نیز می‌توانند به عنوان اعضای هیأت رئیسه خوانساری و دیگر اعضا را همراهی کنند.‏ اگرچه در انتخابات لیستی که برنده شد عنوان ائتلاف برای فردا را همراه داشت، اما این موضوع نیز نمی‌تواند نادیده گرفته شود که میزان وفاداری و تبعیت از گروه اعضای جدید تا کنون محک جدی نخورده‌است.‏