کد خبر: 165177
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰

جزئیات بودجه ۱۴۰۱ از درآمد نفتی

جزئیات بودجه ۱۴۰۱ از درآمد نفتی

  • به گزارش جهان اقتصاد به نقل از تسنیم، براساس جزء یک بند ب تبصره یک لایحه بودجه سال 1401 سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101 ، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210102 و منابع مربوط به سه درصد ( 3 ٪ ) مندرج در ردیف 310109 جدول شماره ( 5 ) این قانون معادل سه میلیون و هزار و چهارصد و پنجاه میلبارد ( 00 3818.250.000.0 ) ریال برابر 381 هزار و 825 میلیارد تومان تعیین می‌شود. صادرات فرآورده های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد .

دستگاههای اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد ( 3 ٪ ) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.

جزء 2-در صورت افزایش / کاهش عواید حاصل از منابع جزء ( 1 ) این بند نسبت به ردیقهای مصوب، دولت مکلف است به همان میزان افزایش / کاهش منابع، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی بند ( ب ) تبصره ( 5 ) این قانون را کاهش / افزایش دهد .

بودجه 1401 ,