جایگاه و نقش زنان در تحقق اقتصاد مقاومتی

0
۱,۴۱۰ بازدید

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، الگوی الهام بخشی از نظام اقتصای اسلامی بوده و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی همه آحاد ملت در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کرده و مشارکت همه اقشار جامعه را در فعالیت های اقتصادی فراهم می نماید.

محسن خلیلی کالی

کارشناس تعاون سوادکوه

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، الگوی الهام بخشی از نظام اقتصای اسلامی بوده و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی  همه آحاد ملت در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کرده و مشارکت همه اقشار جامعه را در فعالیت های اقتصادی فراهم می نماید. محور اساسی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مردمی بودن آن و توجه به همه آحاد ملت بوده و همگان اعم از مسئولین و مردم را به همکاری و مشارکت در تحقق برنامه ترغیب و دولت را مکلف به تهیه ساز وکار مناسب تکلیف نموده است.

یکی از مهم ترین ارکان جمعیتی کشور، زنان هستند. بررسی روندهای قبلی شرکت زنان در فعالیت های اقتصادی نشان می دهد در برخی از فعالیت های اقتصادی که زنان پیش قدم بوده و به عنوان کار آفرین در اعتلای اقتصاد این مزر و بوم  با همت و تلاش شبانه روزی نقش آفرینی کرده اند و توانسته اند در جهت رشد اقتصادی گام های مهمی بردارند؛ ضمن اینکه به عنوان همسر و مادر نیز در هریک از خانواده های این سرزمین،کمک شایانی به اقتصاد خانواده داشته اند. صرفه جویی، مصرف بهینه درآمد خانواده، کمک به تولید بخشی از نیازمندیهای خانواده در منزل و … مواردی هستند که با دیدگاه ارزشمند زنان در راستای رشد اقتصادی خانواده و کشور، صورت پذیرفته اند.

تجارب گذشته کشور و نیز تجار سالهای اخیر نشان می دهد زنان در مواجهه با هر نوع گرفتاری اقتصادی یار و پشتیبان خانواده و کشور هستند. تجربه نشان داده که زنان این سرزمین در همه ادوار انقلاب در برخی از زمینه ها الگوی مردان در فعالیت های اقتصادی هم بوده اند.

در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، زنان می توانند از طریق تشکیل تشکلهای بانوان مثل شرکت های تعاونی به صورت گروهی ضمن ایجاد اشتغال به کسب درآمد و ارتقاء سطح اقتصاد خانواده کمک نمایند. بررسی ها نشان می دهد تعاونی های بانوان در کشور موفق بوده و معرفی تجارب این تعاونی ها می تواند در سایر بخش های کشور نیز به کار گرفته شود.

نتیجه گیری

با توجه به تداوم جنگ اقتصادی کشورهای استکباری علیه کشور و ملت ایران، حضور زنان به عنوان بخش قابل توجهی از جمعیت، برای نقش آفرینی و در دست گرفتن مدیریت و ابتکار عمل در بسیاری از موضوعات اقتصادی، نقش ارزنده ای در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته و انتظار می رود زنان در این حوزه بیش از پیش موثر باشند. لازمه حضور موثر زنان در بخش اقتصادی، برنامه ریزی در سطوح کلان کشور و نهادینه شدن نگاه به حضور دراز مدت زنان در این بخش می باشد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=59784