جامعه اسلامی و اقتصاد

0
۶۳۳ بازدید

 

مرجان هوشیار ‏:

آنچه که از رهگذر علم اقتصاد و تأثیر آن بر زندگی جوامع بشری به چشم می خورد باید اذعان داشت که اقتصاد و جامعه نقش مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی جوامع انسانی دارد. ‏

نیازها و مسائل زندگی مرتبط با علم اقتصاد پایه ریزی شده است. جوامع بشری امروزه بدون توجه به علم اقتصاد و مسائل مالی نمی تواند به یک زندگی متعادل دست پیدا کند. جامعه بشری می داند که استفاده از این علم چگونه به زندگی دنیوی و اخروی در جهت تأمین سعادت و رسیدن به کمال کمک می کند. ‏
در این راستا روابط مالی و اقتصادی جامعه باید بر مبنای تأمین سعادت انسان و اتصال به ذات الهی انجام شود وگرنه هرچه که انسان را از انسانیت و ذات مقدس الهی دور کند و مایه دوری از کمال انسان گردد نه تنها موثر و مفید نیست بلکه خطرناک و مضر است. ‏
لذا بدون روابط سالم و مشروع اقتصادی چه در جامعه و چه در مسائل شخصی این مهم میسر نخواهد شد. تا آنجا که در احادیث مکرراً نسبت به پرداخت زکات و پرهیز از لقمه حرام چنان سفارش شده که حتی عبادات اساسی مانند نماز و روزه را تحت شعاع قرار میدهد. ‏
فردیکه لقمه از مال حرام مصرف کند تا چهل شبانه روز عبادات و دعاهای وی مستجاب نمی شود. (سفینه¬الجار ج ا ص ۲۴)‏
در صورتی که شخص مالیات اسلامی (زکات) ثروتش را پرداخت نکند نماز وی مورد پذیرش حق تعالی نیست . کسی که نمازش باطل می باشد دین ندارد کسی که دین نداشته باشد حج و جهاد از وی پذیرفته نیست.‏
‏( مستدرک الوسائل ج ۷ ص ۱۱)‏
هرکس یک شب در آرزوی گرانی برای امت من باشد خداوند اعمال چهل ساله او را تباه خواهد کرد.(حضرت رسول اکرم (ص))‏
بازرگانان امین و راستگو و مسلمان روز قیامت با شهیدان خواهد بود. (حضرت رسول اکرم (ص))‏
در تمام این احادیث به اهمیت موضوع در زمینه شخصی و اجتماعی پی می بریم. در جوامع سالم انسانی علم اقتصاد به درستی برنامه ریزی شده و کلیه امور اجتماعی و شخصی بر مبنای آن عمل می شود. دولتها و حکومتها نیز می کوشند تا با بهره گیری از اصول درست علم اقتصاد و نظریه هایی که امتحان خود را در گذر زمان به درستی و خوبی پس داده اند ، زیرساختهای اقتصاد صحیح را در جوامع پایه ریزی کرده و عمل نمایند.‏

 

 

مرجان هوشیار ‏:

آنچه که از رهگذر علم اقتصاد و تأثیر آن بر زندگی جوامع بشری به چشم می خورد باید اذعان داشت که اقتصاد و جامعه نقش مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی جوامع انسانی دارد. ‏

نیازها و مسائل زندگی مرتبط با علم اقتصاد پایه ریزی شده است. جوامع بشری امروزه بدون توجه به علم اقتصاد و مسائل مالی نمی تواند به یک زندگی متعادل دست پیدا کند. جامعه بشری می داند که استفاده از این علم چگونه به زندگی دنیوی و اخروی در جهت تأمین سعادت و رسیدن به کمال کمک می کند. ‏
در این راستا روابط مالی و اقتصادی جامعه باید بر مبنای تأمین سعادت انسان و اتصال به ذات الهی انجام شود وگرنه هرچه که انسان را از انسانیت و ذات مقدس الهی دور کند و مایه دوری از کمال انسان گردد نه تنها موثر و مفید نیست بلکه خطرناک و مضر است. ‏
لذا بدون روابط سالم و مشروع اقتصادی چه در جامعه و چه در مسائل شخصی این مهم میسر نخواهد شد. تا آنجا که در احادیث مکرراً نسبت به پرداخت زکات و پرهیز از لقمه حرام چنان سفارش شده که حتی عبادات اساسی مانند نماز و روزه را تحت شعاع قرار میدهد. ‏
فردیکه لقمه از مال حرام مصرف کند تا چهل شبانه روز عبادات و دعاهای وی مستجاب نمی شود. (سفینه¬الجار ج ا ص ۲۴)‏
در صورتی که شخص مالیات اسلامی (زکات) ثروتش را پرداخت نکند نماز وی مورد پذیرش حق تعالی نیست . کسی که نمازش باطل می باشد دین ندارد کسی که دین نداشته باشد حج و جهاد از وی پذیرفته نیست.‏
‏( مستدرک الوسائل ج ۷ ص ۱۱)‏
هرکس یک شب در آرزوی گرانی برای امت من باشد خداوند اعمال چهل ساله او را تباه خواهد کرد.(حضرت رسول اکرم (ص))‏
بازرگانان امین و راستگو و مسلمان روز قیامت با شهیدان خواهد بود. (حضرت رسول اکرم (ص))‏
در تمام این احادیث به اهمیت موضوع در زمینه شخصی و اجتماعی پی می بریم. در جوامع سالم انسانی علم اقتصاد به درستی برنامه ریزی شده و کلیه امور اجتماعی و شخصی بر مبنای آن عمل می شود. دولتها و حکومتها نیز می کوشند تا با بهره گیری از اصول درست علم اقتصاد و نظریه هایی که امتحان خود را در گذر زمان به درستی و خوبی پس داده اند ، زیرساختهای اقتصاد صحیح را در جوامع پایه ریزی کرده و عمل نمایند.‏

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=765