کد خبر: 4006
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۳

ثبت سفارش حذف نمی‌شود

ثبت سفارش حذف نمی‌شود

ايسنا: حذف ثبت سفارش نياز به مصوبه مجلس دارد و هنوز در حد ثبت اطلاعات اعمال مي‌شود اما آنچه بيش از قانون بوده حذف مي‌شود.‏

مجيدرضا حريري رييس کميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران  درباره‌ خبر حذف ثبت سفارش در فرآيند واردات با تاکيد بر اين‌که حذف ثبت سفارش قانون است و حذف آن نياز به مصوبه‌ مجلس دارد، اظهار کرد: ثبت سفارش پيش از اين مراحلي نظير دريافت برخي مجوزها و استاندارد‌ها را داشته که در حال حاضر آن مراحل حذف شده است.‏
وي ادامه داد: ثبت سفارش همچنان پابرجاست ولي 18 مرحله که به عنوان شاخ و برگ‌هاي آن بوده است حذف شده است، گفت: ثبت سفارش فرآيندي است که مي‌ماند ولي در حد ثبت اطلاعات واردات.‏
رييس کميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اين‌که آنچه الان باقي مانده که وارد‌کنندگان اطلاع مي‌دهند که قرار است چه چيزي وارد کنند، اظهار کرد: ثبت سفارش يک قانون است و حذف آن نياز به مصوبه‌ مجلس دارد.‏
به گفته حريري در قانون مقررات صادرات و واردات آمده که وارد‌کنندگان بايد آنچه را که مي‌خواهند وارد کنند ثبت کنند بنابر تصميم فعلي فقط خود قانون اجرا مي‌شود و شاخ و برگ‌هاي اضافه آن حذف شده است.‏
وي در پايان با بيان اين‌که ثبت سفارش همچنان اعمال مي‌شود، گفت: آنچه بيش‌تر از قانون بوده حذف شده ولي ماهيت آن که ثبت اطلاعات واردات است پابرجا مانده است.‏