کد خبر: 11309
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
گروه : جهان انرژی

ثبت بالاترین میزان تولید در طول تاریخ صنعت گاز ایران

ثبت بالاترین میزان تولید در طول تاریخ صنعت گاز ایران

گروه امورزیربنایی: مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: ایران به تمام تعهدات خود برای صادرات گاز پایبند است و این مسله تاکنون باعث ایجاد اعتماد بین المللی به صنعت گاز کشورمان شده است.

حمیدرضا عراقی با تاکید بر اهمیت جهانی گاز، اظهار داشت: بدون شک محوریت توسعه کشور، مبتنی بر انرژی گاز است.

وی گفت: اکنون شرکت ملی گاز ایران به مرحله جدیدی از عقلانیت در عرصه های ملی و بین المللی رسیده و به شبکه ای تبدیل شده که تمام ارکان نظام به آن نیاز دارند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: اکنون، روزانه 600 میلیون مترمکعب گاز در شرکت ملی گاز که بالاترین مقدار تولید گاز در طول تاریخ صنعت گاز بشمار می رود، فرآورش می شود، هرچند همچنان برای افزایش تولید برنامه داریم.

وی تصریح کرد: این افزایش تولید و توسعه ای که در این بخش شاهد هستیم با زمان جنگ که تنها تولید کشور به 25 میلیون مترمکعب در روز می رسید، قابل مقایسه نیست.

عراقی با اشاره به اینکه ماهیانه 900 میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه از محل شرکت ملی گاز ایران تامین می شود، گفت: ماموریت ما تنها تامین گاز مردم نیست بلکه در بخش های مختلف جامعه به این شرکت اعتماد وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: هم زمان با نقش ارزنده ای که در توسعه کشور داشته ایم هیچ پروژه سرمایه ای شرکت ملی گاز ایران نیز در سال گذشته بر زمین نماند و همه آنها با اعتبار مالی مناسب روبرو بودند.

وی گفت: در بعد صادرات، ایران به تمام تعهدات خود پایبند است و این مسله باعث ایجاد اعتماد بین المللی به صنعت گاز شده است.

براساس آمارها با بهره برداری کامل از فازهای پارس جنوبی و توسعه میادین گازی مشترک و مستقل، ظرفیت تولید گاز تا پایان سال 1396 به یکهزار میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.