کد خبر: 7105
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۳

ثبت اطلاعات ارزش تمامی کالاهای وارداتی الزامی شد

ثبت اطلاعات ارزش تمامی کالاهای وارداتی الزامی شد

 گمرک ايران در بخشنامه اي به گمرکات اجرابي کشور اعلام کرد:

اطلاعات تمامي کالاهاي وارداتي به کشور بايد در سيستم متمرکز ارزش ثبت و سپس ترخيص شود.‏
گمرک ايران در بخشنامه اي به ناظرين، مديران كل و مديران گمركات اجرائي کشور اعلام کرد: با عنايت به اينكه دفتر بررسي و تعيين ارزش نسبت به تهيه فايل ارزش كالاهاي وارداتي به صورت ماهانه اقدام و آنها را در پورتال گمرک قرار مي دهد و از طرفي حسب تاكيد رياست كل در جلسه مورخ 93.08.17 شوراي معاونين، ورود اطلاعات كليه اظهارنامه هاي وارداتي در سيستم متمركز ارزش به منظور بررسي و ثبت سوابق الزامي است.‏
خواهشمند است به مسئولان ذيربط دستور فرمائيد نسبت به ورود اطلاعات كليه اظهارنامه هاي وارداتي اقدام و پس از تائيد توسط كارشناس سرويس ارزيابي نسبت به ارسال آن در سيستم متمركز ارزش، اقدامات لازم معمول دارند.‏