کد خبر: 10835
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۳

تکلیف وام مسکن جانبازی مشخص شد

تکلیف وام مسکن جانبازی مشخص شد

با تصويب نمايندگان، تسهيلات به ازاي هر واحد مسکوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يک‌ ميليون نفر، 72 ميليون، مراکز استان‌ها، 60 ميليون، ساير شهرها 50 ميليون، روستاها 30 ميليون تومان و شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مرکز استان و به نرخ چهار درصد با بازپرداخت 20 سال تعيين مي‌شود.

در نشست علني مجلس شوراي اسلامي، بند د تبصره 15 تصويب شد. بر اين اساس بانک مرکزي موظف است، از طريق بانکهاي عامل در سال 1394 به تعداد يکصد هزار نفر از جانبازان با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدين و فرزندان)‌، ايثارگران با حداقل دو و نيم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70 درصد) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بيست‌و‌پنج درصد (25 درصد) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفي فقط يک فقره تسهيلات مسکن براساس قوانين مربوط و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب 22/1/1380 (واجدان شرايط) براي خريد يا ساخت مسکن اعطاء کند.‏

مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسکوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يک‌ميليون نفر، هفتصد و بيست ميليون (720.000.000) ريال، مراکز استان‌ها، ششصد ميليون (600.000.000) ريال، ساير شهرها پانصد ميليون (500.000.000) ريال، روستاها سيصد ميليون (300.000.000) ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد(4%) با مدت بازپرداخت بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسکن و نوساز بودن تعيين مي‌شود.‏

‏1- دولت موظف است نسبت به تضمين پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکي تا سقف نرخ مصوب نظام بانکي به بانکهاي عامل با تأييد وزارت راه و شهرسازي(‌سازمان ملي زمين و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديفهاي مربوطه منظور کند. همچنين بانکهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملک، محاسبه و أخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر(چهاردرصد (4 درصد)) اقدام نمايند.‏

‏2- ايثارگراني که در سالهاي گذشته از تسهيلات مسکن تا سقف هشتاد ميليون (80.000.000) ريال استفاده نموده‌اند و جانبازان هفتاد درصد(70 درصد) و بالاتر که با توجه به وضعيت جسماني داراي مسکن نامناسب مي‌باشند با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌توانند مجدداً از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.‏

‏3- وامهاي حمايتي غيرايثارگري از قبيل وامهاي کارمندي و شرکتي، مسکن مهر، خود مالکي و نظاير آن مانع دريافت اين تسهيلات نمي‌شوند. افراد مشمول مي‌توانند مشترکاً از تسهيلات بانکي متعلقه براي يک واحد مسکوني استفاده کنند.‏

‏4- اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره کل راه و شهرسازي ملاک ارائه تسهيلات نزد بانکهاي عامل مي‌باشد. افراد واجد شرايطي که مسکن آنها از طريق تعاوني‌هاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين مي‌شود و همچنين مشمولان ساکن روستاها و شهرهايي که اکثريت املاک و منازل مسکوني آنها فاقد سند رسمي هستند، مي‌توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارائه سند ملکي رسمي و يا ثبتي، تسهيلات مقرر را دريافت و در همان محل احداث يا خريداري کنند.‏

‏5- بانکهاي عامل مجازند جهت احداث واحدهاي مسکوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند تسهيلات مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط مذکور که توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي مي‌شوند به‌صورت اقساطي واگذار نمايند.‏

‏6- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانکهاي عامل به ايثارگراني که داراي مسکن نامناسب يا ناتمام مي‌باشند و در سنوات گذشته از تسهيلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 1394 استفاده کرده‌اند فقط براي يک‌بار با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلي و يا با فک رهن و تسويه، يک فقره وام مسکن در قالب تسهيلات ساخت با همان وثيقه قبلي و يا وثيقه جديد پرداخت نمايد. زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيلات توسط بانکهاي عامل از ابتداي تيرماه 1394 به مدت يک‌سال و ملاک، تاريخ صدور معرفي‌نامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران است.‏