کد خبر: 943
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

تکذیب شایعه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت ‏

تکذیب شایعه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت ‏

ايلنا: محمد رضا نعمت زاده از تجربيات خوبي در زمينه صنعت برخوردار است و شناخت درستي از اين حوزه دارد.‏
عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي گفت: زمزمه استيضاح وزير صنعت صحت ندارد.‏
حسين گروسي، عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي در خصوص زمزمه هاي استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: محمد رضا نعمت زاده از تجربيات خوبي در زمينه صنعت برخوردار است و شناخت درستي از اين حوزه دارد.‏
وي با بيان اينكه نبايد به موضوع سن و سال وزير بيش از حد پرداخته شود، افزود: موضوع سن ايشان از ابتدا مطرح بود كه نهايتا هم تاييد شد و اين مورد نبايد دليلي براي تغيير ايشان باشد.‏
گروسي تصريح كرد: البته انتظار مي رود تصميمات به موقع و استراتژي درستي در حوزه صنعت در سال  93 اعمال شود.‏