کد خبر: 1679
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

تیم بازرسی ترکیبی پایش بازار را برعهده دارد

تیم بازرسی ترکیبی پایش بازار را برعهده دارد

ایرنا: معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار تهران گفت: تیم بازرسی ترکیبی وظیفه کنترل و پایش بازار تهران به لحاظ کمی و کیفی را بر عهده داشته و با متخلفان با اشد مجازات برخورد می کند.‏
نعمت الله ترکی اظهار کرد: کارگروه تنظیم بازار استانداری تهران به منظور کنترل کیفی و قیمت ها در بازار، تیم بازرسی ترکیبی تشکیل داده است تا مداوم وضعیت بازار کالاها را کنترل کند.‏
وی با بیان این مطلب که بحث نظارت ها در دوره های قبل به این شکل بود که تیم های حوزه بازرسی و نظارت سازمان صنعت و معدن و تجارت و بازرسی اصناف تنها نظارت بر قیمت کالاها را به عهده داشتند و بقیه موارد نظیر کیفیت و سلامت کالا رصد نمی شد، گفت: اکنون کارگروهی در استان تهران و در محل استانداری تهران تشکیل دادیم و این کارگروه ترکیبی از تمام دستگاه هایی است که احساس کردیم در این بخش می توانند نقش داشته باشند.‏
معاون یرنامه ریزی و اشتغال استاندار تهران عنوان کرد: بخش مهم کار بر عهده تعزیرات حکومتی است چرا که بنابر تاکید تعزیرات حکومتی تنها اخذ جریمه نمی توانست متخلفان را از ادامه کار باز دارد.‏