کد خبر: 99373
تاریخ انتشار: ۰۳ تیر ۱۳۹۸

«تولید» اسم رمز توسعه اقتصادی پایدار

«تولید» اسم رمز توسعه اقتصادی پایدار محمدرضا رضایی نژاد-کارآفرین و فعال اقتصادی بخش تعاون-توسعه،پیشرفت و جهش اقتصادی از آرمان های مهم همه دولت ها، حکومت ها و البته ملت هاست.کشورهایی که به معنی واقعی کلمه خواستار توسعه اقتصادی پایدار هستند باید ابتدا چالش های این حوزه را شناسایی کنند.بی شک بیکاری اصلی ترین چالش اقتصادی هر کشور در مواجهه با مردم است و رفع بیکاری،یعنی ایجاد اشتغال پایدار اصلی ترین دغدغه حاکمان. ایجاد اشتغال پایدار یعنی فراهم آوردن شرایطی که نیروی کار بتواند بدون نگرانی و با امنیت خاطر کار کند و کارفرما نیز با امنیت اقتصادی به تولید بپردازد.اشتغال پایدار نوعی از اشتغال است که موجب پایداری راه حل معیشتی شده و مفهوم توسعه پایدار را نیز در بر می گیرد  و مهم ترین گام در راستای ایجاد آن رونق بخشیدن به تولید است."تولید" اسم رمز توسعه اقتصادی پایدار است.تولید با کیفیت و با ثبات. کنکاشی دقیق و تجربی در این حوزه نشان می دهد برای تولید با ثبات باید سراغ کارآفرینی اجتماعی رفت. کارآفرین اجتماعی فردی است که یک مشکل اجتماعی را تشخیص می‌دهد و از مفاهیم کارآفرینی برای سازماندهی، ایجاد و مدیریت سرمایه برای تغییرات هدفمند استفاده می‌کند. کارآفرینان در تعریف رایج و سنتی دنیای کسب و کار، عملکرد خود را در خلق سود و بازگشت آن اندازه گیری می کنند ولی کارآفرینان اجتماعی علاوه بر این، اثرگذاری مثبت در جامعه را نیز مد نظر دارند.ایجاد اشتغال پایدار و بهبود فضای اجتماعی جامعه در پی رفع بیکاری یکی از انواع اثرگذاری مثبت در جامعه است. کارآفرینی اجتماعی فرآیند کشف و به نتیجه رساندن راه حل های خلاقانه برای مسائل اجتماعی است. به طور خاص، کارآفرینان اجتماعی، ماموریتی برای خلق و نگهداری ارزش های اجتماعی و توزیع ارزش افزوده بین سهامداران خرد در خود احساس می کنند. حضور مردم در کارآفرینی اجتماعی که از قدیم با مشارکت در خرید سهام کارخانه ها سابقه داشته است امروز به نام "تعاون" اثری پررنگ تر دارد.استفاده صحیح از قانون بخش تعاون در کارآفرینی اجتماعی اتفاقی مبارک است که امروزه تعدادی از فعالان اقتصادی نیک اندیش با هدف مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی کلان و بهره مندی آنان از منافع حاصل از آن رقم زده اند. در کارآفرینی اجتماعی تعاون محور سرمایه گذار برای اجرای ایده خود ضمن سرمایه گذاری، از مردم نیز دعوت می کند تا با اندوخته ها و سرمایه های خرد خود در پروژه مدنظر شریک شوند.با این عمل هم نقدینگی فراوان سطح جامعه که می تواند گاه برای اقتصاد خطرناک و مضر باشد به درستی هدایت می شود و هم سرمایه گذار برای اجرای ایده خود ملزم به استفاده از اعتبارات بانکی نیست. استفاده صحیح از پول های خرد و سرگردان مردم در جامعه درقالب مشارکت های تعاونی محور و هدایت آن به سمت ایجاد اشتغال پایدار از طریق کارآفرینی اجتماعی بهترین راه برای رونق بخشیدن به تولید و تضمین توسعه اقتصادی پایدار و باثبات است.