کد خبر: 4138
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۳

تولیدکنندگان باید جریمه فرارمالیاتی دلالان و کوتاهی سازمان امور مالیاتی را بپردازند/تنبیه صنعتگران به گناه نکرده‏

تولیدکنندگان باید جریمه فرارمالیاتی دلالان و کوتاهی سازمان امور مالیاتی را بپردازند/تنبیه صنعتگران به گناه نکرده‏

علي شفائي: سازمان امور مالياتي به دليل‎ ‎‏ کوتاهي خود در رسيدگي به گزارش ماليات بر ارزش افزوده واحدهاي توليدي در موعد مقرر و ممانعت از فعاليت شرکت هايي که کد فروشي مي کنند، توليدکنندگان را تنبيه مي کند.‏‏

امرالله زماني علويجه عضو سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد با بيان اين مطلب افزود: در شرايطي که بازار سنتي کشور، بسياري از گروه هاي شغلي و افراد و بنگاه هايي که نقش واسطه گري و دلالي در اقتصاد کشور دارند، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده تفره مي روند، متاسفانه دستگاه مالياتي کشور با توليدکنندگان که از زمان اجرا از قانون ماليات بر ارزش افزوده تبعيت کرده اند، برخورد غيرمنطقي و غيرمنصفانه دارد‎.‎
وي گفت: در حالي که اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده همچنان در دوره آزمايشي است تا نقاط ضعف آن برطرف شود، سازمان امور مالياتي به جاي تعامل با گروه هايي که در اين دوره آزمايشي بيشترين ميزان همکاري را داشته اند، ايشان را مقصر خطا و نافرماني ديگر گروه ها مي داند.‏‏
اين توليدکننده لوله و پروفيل فولادي در خصوص مشکلات پيش آمده براي توليدکنندگان چنين توضيح داد: مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده بنگاه ها موظف هستند با شرکت هايي معامله کنند که از سازمان امورمالياتي کد اقتصادي دريافت کرده اند و همچنين براي ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده باشند، که مي توانند به سايت سازمان امورمالياتي مراجعه و تاييديه صحت اسناد ارائه شده از سوي شرکت طرف معامله را دريافت کنند‎.‎
وي ادامه داد: بسياري از واحدهاي توليدي پس از طي اين مراحل با شرکت هايي که به عنوان واسطه در بازار موارد اوليه فعاليت مي کنند معامله کرده اند، اما حال پس از گذشته چند سال پس از بررسي دفاتر مالياتي به بنگاه ها اعلام شده است که بسياري از شرکت هاي طرف معامله به دليل کدفروشي در ليست سياه قرارگرفته اند‎.‎
عضو پيشين هيات مديره سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي با بيان اينکه سازمان امور مالياتي در حالي دفاتر مالياتي توليدکنندگان را به دليل معامله با شرکت هايي که کد اقتصاديشان باطل شده رد کرده است، که در زمان انجام معامله در سايت سازمان کد اقتصادي اين شرکت ها تاييد شده بود، اظهار داشت: سازمان امور مالياتي در پاسخ به اعتراض توليدکنندگان اعلام کرده است، که بايد پيگير اين موضوع مي شدند، در حاليکه بنگاه هاي اقتصادي ابزار پيگيري اين موضوع را در دست نداشته و اين نهاد دولتي به عنوان متولي اين امر بايد مانع فعاليت اين شرکت ها مي شده است.‏‏
وي گفت: موضوع تاسف بارتر اين است که مطابق قانون شرکت ها موظف هستند که گزارش ماليات بر ارزش افزوده خود را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان امور مالياتي ارائه کنند و اين وظيفه از سوي توليدکنندگان به درستي انجام شده، اما سازمان امورمالياتي در انجام وظيفه خود براي بررسي اين گزارش ها کوتاهي کرده و حال پس از چند سال تاخير با برخوردن به مشکل توليدکنندگان را متهم مي داند‎.‎
زماني با بيان اينکه اگر سازمان امور مالياتي هم چون توليدکنندگان در انجام وظيفه خود کوتاهي نکرده و در موعد مقرر گزارش هاي ماليات برارزش افروده را رسيدگي مي کرد، به موقع متوجه کد فروشي شرکت هاي متخلف شده و مانع ادامه فعاليت آنها مي شد، تصريح کرد: متاسفانه اين سازمان مجري قانون در حاليکه خود به دليل بي توجهي به اجراي قانون عامل به وجود آمدن اين مشکل شده است، به جاي تقدير از توليدکنندگان که از ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده دولت را همراهي کرده اند، ايشان را مقصر و هزينه کوتاهي خود را متوجه توليدکنندگان کرده است‎.‎
وي گفت: در اين خصوص مورد ديگري که بايد به آن توجه شود اين است که مواد اوليه مورد استفاده واحدهاي توليدکننده لوله و پروفيل فولادي که از دو مسير توليد داخل و واردات تامين مي شود و در زمان عرضه توسط توليدکننده و يا واردات از گمرک ارزش افزوده آن پرداخت شده است و توليدکنندگان نيز در زمان عرضه محصول ماليات بر ارزش افزوده را لحاظ کرده اند و در اين ميان واسطه هايي که فرار مالياتي داشته اند، رقم اندکي را بايد پرداخت مي کرده اند، اما سازمان مالياتي بي توجه به کوتاهي هاي خود توليدکنندگان را با رقم هايي سنگين مجازات مي کند.‏‏
رئيس هيات مديره شرکت تعاوني فولاد علويجه در جمع بندي سخنان خود گفت: بر اساس قانون بنگاه هاي اقتصادي نبايد با شرکت هايي که در بازار کشور کد فروشي کرده و با پرداخت نکردن ماليات به عنوان متخلف کد اقتصاديشان باطل شده است، معامله کنند و مرجع رسيدگي به اين موضوع سازمان امور مالياتي است‎.‎
وي ادامه داد: ازسويي شرکت ها موظف هستند در مقاطع زماني سه ماهه گزارش ماليات بر ارزش افزوده خود را در اختيار سازمان امور مالياتي قراردهند که اگر اين گزارش ها در موعد مقرر مورد بررسي قرارگيرد، سازمان امور مالياتي متوجه تخلفات شده و به موقع مانع فعاليت متخلفين مي شود‎.‎
زماني بااشاره به اينکه متاسفانه سازمان امور مالياتي در بررسي گزارش هاي ارائه شده کوتاهي کرده و با تاخير چند ساله آنها را مورد بررسي قرارداده، اظهارداشت: در چنين شرايطي سازمان امور مالياتي توليدکنندگان را به دليل معامله با شرکت هايي که در ليست سياه مالياتي قرارگرفته اند، جريمه کرده است، در حاليکه در زمان معامله صحت مدارک اين شرکت ها در سايت اين سازمان تاييد شده بود و اگر اين سازمان به موقع به گزارش هاي مالياتي توليدکنندگان رسيدگي مي کرد امروز نه حقوق مالياتي دولت تضييع شده بود و نه بنگاه هاي توليدي به دليل گناه نکرده مجازات مي شدند.‏‏
وي گفت: به اين دو موضوع نيز بايد توجه شود که توليدکنندگان مسول رسيدگي و پيگيري تخلف مالياتي ديگر فعالان اقتصادي نيستند و از سويي اگر به دليل کوتاهي سازمان امور مالياتي بخشي از ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نشده اولا نبايد تولديکنندگان آنرا پرداخت کنند و اگر مقرر است که به اجبار ايشان مسول پرداخت اين رقم شوند، معادل آن رقم ناچيز را بايد پرداخت کنند نه اينکه چندين برابر جريمه شوند.‏‏
زماني در پايان از تهيه طوماري در اين خصوص براي ارائه به مسولان کشور از سوي توليدکنندگان خبرداد و گفت: از سازمان امور مالياتي و ديگر مسولان کشور مي خواهيم در شرايط نامساعد امروز اقتصاد کشور نگاه حمايتي به توليد داشته باشند و به جاي اينکه باري از دوش ايشان بردارند، مشکلي بر مشکلات ايشان اضافه نکنند.‏‏