توسعه صنعت برق با مدل استرالیایی – ژاپنی

0
۳۱۳ بازدید

یک مقام مسئول در وزارت نیرو با تشریح جزییات کامل مصوبه اخیر برقی دولت، گفت: توسعه صنعت برق در حوزه حریم خطوط انتقال با الگوهای ژاپن و استرالیا توسعه می یابد

علی نظری منتظر درباره برنامه جدید احداث شبکه و تاسیسات جدید برقی در کشور همزمان با ابلاغ مصوبه برقی دولت به وزارت نیرو، گفت: براساس مصوبه جدید، حریم درجه دو به طور کامل از جداول حریم خطوط انتقال برق، حذف و حریم زمینی جایگزین حریم درجه یک شد.

مدیرکل دفترحقوقی توانیر با اعلام اینکه حریم خطوط انتقال برق که تا پیش از این براساس مصوبه سال ۱۳۴۷اعمال می شد، با پیگیری های کمیته تخصصی تعیین حریم در توانیر، پیشنهاد جدید توسط وزارت نیرو به هیات دولت ارسال شد، تصریح کرد: در نهایت پس از مراحل قانونی و تصویب در هیات دولت، توسط معاون اول رییس جمهور برای ابلاغ رسمی شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در تدوین مفاد و بندهای این مصوبه از تجربه های جهانی و استانداردهای اروپایی، ژاپنی و استرالیایی بهره گرفته شد و در نهایت با پایه قرار دادن استانداردهای اتحادیه اروپا، نظام حقوقی و فنی حریم خطوط انتقال برق پس از حدود ۵دهه اصلاح شد، اظهار داشت: براساس این مصوبه نه تنها مباحث ایمنی، بلکه مباحث حریم هوایی نیز برای نخستین بار وارد اصطلاحات صنعت برق شد و حریم خطوط متنوع و قابل انعطاف شد.

وی با یادآوری اینکه با اجرای مصوبه جدید میزان زیادی از زمین های در حریم خطوط انتقال برق آزاد و یا ساخت وساز در آنها با رعایت نکات ایمنی که در آینده نزدیک تدوین و ابلاغ خواهد شد، مجاز خواهد بود، بیان کرد: براساس مصوبه جدید، حریم درجه دو به طور کامل از جداول حریم خطوط انتقال برق، حذف و حریم زمینی جایگزین حریم درجه یک شد.

نظری با بیان اینکه در این مصوبه ابتدا اصطلاحات به کار رفته در آن همچون خط برق، محور خط، مسیر خط و حریم تعریف شده است، یادآور شد: تدوین مفاد دیگر این مصوبه با گسترش و شفافیت بحث، حریم را به دو گونه زمینی و هوایی تعریف کردند که به این منظور حریم زمینی شامل دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به آن از سطح زمین که عرض هر یک از این دو نوار در تصویب نامه تعیین شده است.

مدیرکل دفترحقوقی توانیر افزود: حریم هوایی نیز نقاطی در هوا در امتداد هادی و به شکل مستطیل (فرضی) تعریف شد که خود شامل حریم های افقی و عمودی خواهد بود که حریم عمودی فاصله عمودی در هوا از طرفین هادی جریان برق در جهت قائم و حریم افقی فاصله افقی در هوا از طرفین هادی جریان برق در جهت افق را شامل می شود که در تصویب نامه تعیین شده است.

به گفته نظری منتظرحریم خطوط برق با توجه به ولتاژ های مختلف از یک تا ۷۵۰کیلوولت تغییر کرده است به طوری که به صورت میانگین حریم زمینی که مشابه حریم درجه یک، مصوبه پیشین است، ۳۰درصد تخفیف خورده و حریم درجه دو نیز به طور کامل حذف شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه حریم زمینی خطوط برق کمتر از یک هزار ولت حداکثر ۱.۳متر، از یکهزار تا ۲۰کیلوولت ۲.۱۰متر، ۳۳کیلوولت ۳.۵متر، ۶۳کیلوولت ۸متر و ۱۳۲کیلوولت ۹متر تعیین شده است، تبیین کرد: براساس مصوبه جدید حریم زمینی خطوط انتقال برق ۲۳۰کیلوولت ۱۱.۹متر، ۴۰۰و ۵۰۰کیلوولت ۱۴متر و ۷۵۰کیلوولت ۲۵متر خواهد بود.

وی تاکید کرد: به این ترتیب سه نوع حریم برای خطوط برق قابل تصور است که شامل حریم زمینی، هوایی و حریم تلفیقی به معنای اعمال تواماً حریم هوایی و حریم زمینی تخفیف خورده است.

مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات توانیر در پایان با بیان اینکه براساس ماده ۱۲این مصوبه، زمین های در حریم قابل آزادسازی است، خاطرنشان کرد: به این ترتیب مالکان می توانند به منظور بررسی و آگاهی از وضعیت زمین خود براساس مصوبه جدید، به شرکتهای برق منطقه ای و توزیع مراجعه کنند چرا که با این اقدام جدید، بسیاری از محدودیت ها رفع شده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12849