توزیع سبد امنیت غذایی به تعاونی‌ها واگذار شد

0
۳۱۹ بازدید

مهر: مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه از واگذاری توزیع سبد امنیت غذایی ۷٫۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی به تعاونی ها خبر داد.‏

احمد بیگدلی با اعلام مشارکت تعاونی های مصرف در توزیع سبد کالای امنیت غذایی گفت: سبد کالای امنیت غذایی، از طریق شبکه گسترده تعاونی های مصرف سراسر کشور در اختیار افراد تحت پوشش طرح قرار می‏ گیرد.‏
مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه افزود: اتحادیه ‏های مصرف تعاونی های کارکنان دولت (اسکاد)، کارگران (امکان)، فرهنگیان، مصرف محلی از طریق شعبات و شبکه گسترده خود و نیز با همکاری و مشارکت بیش از ۳۰۰۰ تعاونی مصرف تحت پوشش، مسئولیت انجام این امر مهم را عهده‏ دار هستند.‏

مهر: مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه از واگذاری توزیع سبد امنیت غذایی ۷٫۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی به تعاونی ها خبر داد.‏

احمد بیگدلی با اعلام مشارکت تعاونی های مصرف در توزیع سبد کالای امنیت غذایی گفت: سبد کالای امنیت غذایی، از طریق شبکه گسترده تعاونی های مصرف سراسر کشور در اختیار افراد تحت پوشش طرح قرار می‏ گیرد.‏
مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه افزود: اتحادیه ‏های مصرف تعاونی های کارکنان دولت (اسکاد)، کارگران (امکان)، فرهنگیان، مصرف محلی از طریق شعبات و شبکه گسترده خود و نیز با همکاری و مشارکت بیش از ۳۰۰۰ تعاونی مصرف تحت پوشش، مسئولیت انجام این امر مهم را عهده‏ دار هستند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3290