تورم نقطه به نقطه تولید رو به افول است

0
۷۵۴ بازدید

تورم نقطه به نقطه تولید در فرودین ماه به ۱۹.۳ و تورم ۱۲ ماه با کاهش ۱.۸ درصدی نسبت به اسفند ماه به ۳۰.۱ درصد رسید.‏
بنا به اعلام بانک مرکزی شاخص کل بهای تولیدکننده در فروردین ماه سال جاری به عدد ۵۲۴.۷ رسید که نسبت به ماه قبل از ۲.۸ درصد افزایش برخوردار شد.‏
بر این اساس این شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه)۱۹.۳ درصد افزایش یافته است.‏
بنا به اعلام بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ۹۳ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه ۹۲ معادل ۳۰.۱ درصد افزایش یافته است.‏
براین اساس شاخص بهای کل تولیدکننده در اسفند ماه سال گذشته به عدد ۵۱۰.۲ رسیده بود که نسبت به اسفند ماه سال ۹۱ از رشد ۱۷.۸ درصدی برخوردار شده بود.‏
همچنین متوسط این شاخص در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ ، ۳۱.۹ درصد اعلام شده بود.‏
بنا به این گزارش در فروردین ماه ۹۳ شاخص بهای گروه اختصاصی ساخت (صنعت ) ۲.۷ درصد نسبت به اسفند ماه افزایش یافت.‏
همچنین شاخص گروه خدمات از افزایش شش درصدی برخوردار شد و شاخص گروه کشاورزی، شکار،جنگلداری و ماهیگیری ،۳۵.۵ درصد از عدد شاخص ماه مشابه سال گذشته بالاتر بوده است. ‏

تورم نقطه به نقطه تولید در فرودین ماه به ۱۹.۳ و تورم ۱۲ ماه با کاهش ۱.۸ درصدی نسبت به اسفند ماه به ۳۰.۱ درصد رسید.‏
بنا به اعلام بانک مرکزی شاخص کل بهای تولیدکننده در فروردین ماه سال جاری به عدد ۵۲۴.۷ رسید که نسبت به ماه قبل از ۲.۸ درصد افزایش برخوردار شد.‏
بر این اساس این شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه)۱۹.۳ درصد افزایش یافته است.‏
بنا به اعلام بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ۹۳ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه ۹۲ معادل ۳۰.۱ درصد افزایش یافته است.‏
براین اساس شاخص بهای کل تولیدکننده در اسفند ماه سال گذشته به عدد ۵۱۰.۲ رسیده بود که نسبت به اسفند ماه سال ۹۱ از رشد ۱۷.۸ درصدی برخوردار شده بود.‏
همچنین متوسط این شاخص در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ ، ۳۱.۹ درصد اعلام شده بود.‏
بنا به این گزارش در فروردین ماه ۹۳ شاخص بهای گروه اختصاصی ساخت (صنعت ) ۲.۷ درصد نسبت به اسفند ماه افزایش یافت.‏
همچنین شاخص گروه خدمات از افزایش شش درصدی برخوردار شد و شاخص گروه کشاورزی، شکار،جنگلداری و ماهیگیری ،۳۵.۵ درصد از عدد شاخص ماه مشابه سال گذشته بالاتر بوده است. ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1826