کد خبر: 94734
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷

تورم مصالح ساختمانی در تهران ۵۳ درصد افزایش یافت

تورم مصالح ساختمانی در تهران ۵۳ درصد افزایش یافت بر اساس گزارش مرکز آمار شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل پاییز ١٣٩٧ نسبت به شاخص فصل قبل ۴.٩ درصد و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل ۵٢.٨ درصد افزایش داشته است. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل پاییز١٣٩٧ منتشر شد که شاخص گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» در این فصل برابر ٢٧۵.٢ بوده است که با ٩.۵ درصد تغییر نسبت به فصل قبل بیشترین تأثیر را در افزایش شاخص کل داشته است. شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل پاییز ١٣٩٧ به عدد ٣٣١ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل ۴.٩ درصد و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢١۶.٧)، ۵٢.٨ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به پاییز سال ١٣٩۶ معادل ٣٧.٣ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٢۶.٧ درصد) با افزایش روبه‌رو بوده است. شاخص گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» در فصل مورد بررسی برابر ٢٧۵.٢ بوده است که با ٩.۵ درصد تغییر نسبت به فصل قبل بیشترین تأثیر را در افزایش شاخص کل داشته است. در فصل پاییز سال١٣٩٧ گروه «سنگ» با ١۴.٢ درصد افزایش و گروه «چوب» با ٨.٩ درصد افزایش به ترتیب رتبه‌های بعدی را در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران داشته‌اند. همچنین در این فصل، شاخص قیمت گروه «آهن­آلات، میلگرد و پروفیل درب و پنجره و نرده» با ١١.٢- درصد نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل داشته است.