توجه ویژه به بهره وری در تمامی سرفصل های سیاست های کلی برنامه ششم

0
۲۹۷ بازدید

گره تولید: معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، گفت: در پیش نویس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، توجه و رویکرد دولت به بهره وری در همه مسائل قابل مشاهده و در تمام سرفصل های سیاست های کلی برنامه ششم بر امر بهره وری توجه ویژه ای شده است‎.‎

سیدحمید پورمحمدی در “دومین جشنواره آثار پژوهشی برتر در حوزه بهره وری” از سوی سازمان ملی بهره وری ایران با بیان اینکه طی ماه های اخیر با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی میزان درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است، به رکود اقتصادی سال ۱۳۹۱ اشاره کرد‎.‎
وی افزود: رشد منفی اقتصاد در سال گذشته ادامه یافت وباید تلاش زیادی برای برگرداندن اقتصاد به سطح سال ۹۰ انجام دهیم‎.‎
وی، با اشاره به اهداف سند چشم انداز گفت: براساس این سند هدف گذاری شده بود که ایران به جایگاه اول اقتصاد در منطقه ارتقا یابد اما اکنون در جایگاه سوم بعد از ترکیه و عربستان قرار داریم‎.‎
به گفته معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اگر بخواهیم این روند را جبران کنیم نیازمند افزایش نرخ رشد سالانه قابل توجهی هستیم‎.‎
وی تاکید کرد: طی ۵۰ سال اخیر هر اندازه صادرات نفت و گاز کشور افزایش یافته، بهره وری بیشتر کاهش یافته، بنابراین کاهش قیمت فعلی نفت شاید فرصتی برای جبران غفلت از بهره وری و توجه بیشتر به این موضوع باشد‎.‎
وی افزود: دل بستن به منابع نفتی صحیح نیست و این زمان مناسبی است همه به موضوع بهره وری توجه کنیم‎.‎
پورمحمدی اضافه کرد که براین اساس در پیش نویس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه رویکرد دولت به بهره وری در همه مسائل قابل مشاهده است و در تمام سرفصل های سیاست های کلی برنامه ششم بر امر بهره وری توجه ویژه ای شده است‎.‎
وی افزود که در تدوین برنامه ششم یک شورا منحصرا به ارتقای بهره وری اختصاص یافته است‎.‎
فیروزه خلعت بری نیز در نشست تخصصی “دومین جشنواره آثار پژوهشی برتر در حوزه بهره وری”، افزود: بهره وری تنها آمار و محاسبات نیست، یک روش زندگی و تعامل جامعه است که شکوفا نمی شود مگر آنکه دانش بنیان و انسان محور باشد‎.‎
وی تصریح کرد: اگر می خواهیم فرایند بهبود بهره وری تداوم داشته باشد، دائما باید موتوری که بین بهره وری و کارآیی تفاوت ایجاد می کند، حرکت کند و این موتور با دانایی حرکت می کند و دانایی نیز توسط سرمایه انسانی ایجاد می شود‎.‎
وی افزود: نباید بهره وری را تنها در آمارها جستجو کنیم، بلکه باید تجلی بهره وری را در دانایی، خلاقیت و برخورد آگاهانه با عوامل محیطی بدانیم‎.‎
مشاور عالی سازمان ملی بهره وری ایران گفت: باید فرآیندی دراز مدت را ترسیم کرد که سرعت اولیه آن مهم نیست اما به تدریج سرعت می گیرد و پایه دانایی بالا می رود و کارآیی را نیز افزایش می دهد‎.‎
وی ادامه داد: باید محوریت انسان و اهمیت دانش را در بهره وری ارج نهاده و بهره وری باید دانش محور، متکی به انسان و شئون انسانی باشد تا دانایی گسترش یابد‎.‎
خلعتبری تاکید کرد: نباید در بهره وری تنها به آمار و محاسبات اکتفا کرد بلکه باید آن را به عنوان یک روش زندگی و تعامل در جامعه نهادینه کرد که شکوفا نمی شود مگر آنکه دانش بنیان و انسان محور باشد‎.‎
در ادامه “فردریک ملک” عضو شورای راهبری سازمان ملی بهره وری ایران گفت: باید در ایجاد و ساختار مند کردن بنیان آمار و اطلاعات مرتبط با بهره وری به گونه ای عمل کرد که حتی دانش محور بودن بهره وری قابل ارایه و احصا باشد‎.‎
وی افزود: در حال حاضر آمار مربوط به سرمایه و اطلاعات کارگاه های صنعتی با ۱۰۰ نفر کارکن به بالا از سوی بانک مرکزی جمع آوری و منتشر می گردد و آمار مربوط به کارگاه های صنعتی با ۱۰ نفر کارکن به بالا نیز در مرکز آمار موجود است. بنابراین اطلاعات مربوط به صنعت کشور در قالب گروه های دو رقم و چهار رقم‎ ISIC ‎قابل بررسی و در دسترس است‎.‎
عضو شورای راهبری سازمان ملی بهره وری ایران افزود: همانطور که در سایت سازمان ملی بهره وری ایران نیز اعلام شده سازمان ملی بهره وری ایران از پروژه ها و طرح های ارزنده و مرتبط به سنجش و ارتقای بهره وری حمایت می کند‎.‎
در پایان این نشست تخصصی، صاحبنظران و کارشناسان حاضر در دومین جشنواره آثار پژوهشی در حوزه بهره وری به بیان پرسش ها، دیدگاه ها و نظرات خود در این زمینه پرداختند‎.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8077