کد خبر: 1715
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

توان اتکایی شرکت های بیمه ای کاهش می یابد

توان اتکایی شرکت های بیمه ای کاهش می یابد

گروه بازارپول :عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه نسبت به تبعات تصمیم گیری اخیر بیمه مرکزی درباره کاهش حق بیمه های زندگی و غیر زندگی هشدار داد و گفت: با سیاست جدید بیمه مرکزی، شرکت های بیمه اتکایی نمی‌توانند سرمایه‌های زیر بنایی کشور را بیمه کنند.
جواد سهامیان رئیس هیأت مدیره بیمه اتکایی امین، در گفت‌وگو با  آنا گفت: سرمایه شرکت‌های بیمه اتکایی و تجاری به هیچ عنوان بی‌پایان نیست.
سهامیان ادامه داد: موضوعی در بحث صنعت بیمه مطرح است بحث پرداخت حق بیمه که همان سرمایه مورد نیاز برای تأمین خسارت از سوی شرکت های بیمه است .
رئیس هیأت مدیره بیمه اتکایی امین، تصریح کرد: نباید حق سرمایه شرکت‌های بیمه بیش از ۲۰ درصد باشد زیرا در صورت بالا بودن حق سرمایه بیش از ۲۰ درصد شرکت‌ها بیمه اجازه فعالیت ندارند.
سهامیان با بیان آنکه در گذشته حق بیمه، بیمه‌نامه‌های زندگی ۵۰ درصد و غیر زندگی ۲۵ درصد بوده‌است، تأکید کرد: بر اساس قانون درصد حق بیمه‌های زندگی و غیر زندگی کاهش یافته که با توجه به ابلاغ آن از سوی بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه آثار و تبعات مختلفی در صنعت بیمه دارد.
وی تصریح کرد: توسعه بازار صنعت بیمه می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی کشور داشته‌باشد.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در مورد نقش و جایگاه بیمه‌های اتکایی در اقتصاد کشور گفت: توسعه بیمه‌های اتکایی باعث حفظ سرمایه‌های زیر بنایی کشور می‌شود اگر شرکت های بیمه اتکایی نباشند سرمایه‌های کشور در بخش‌های زیر بنایی مانند: پارس  جنوبی، کشتیرانی و سایر صنایع کلید نفت و گاز به هدر می رود.
وی با تاکید بر این نکته که نباید در خصوص بیمه های اتکایی صرفا متکی به بیمه‌های اتکایی داخل باشیم، گفت: باید ریسک بیمه اتکایی با شرکت‌های بیمه خارجی تقسیم شود زیرا انباشت ریسک در داخل باعث بالا رفتن خسارت وارده به صنعت بیمه می‌شود به همین علت بهتر است که بخشی از ریسک بیمه به خصوص بیمه‌های اتکایی به خارج منتقل شود.
وی در پایان گفت: در حال حاضر ۲ شرکت بیمه اتکایی ایرانیان و بیمه اتکایی امین در کشور در حال فعالیت هستند.