کد خبر: 96561
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

توانمندسازی بازار خدمات پستی مبنای ماموریت اپراتور خصوصی

توانمندسازی بازار خدمات پستی مبنای ماموریت اپراتور خصوصی بدنه‌ غیردولتی اکوسیستم پست دچار دگردیسی ساختاری شده است گروه امورزیربنایی-بیست و یکم اسفند امسال، یک سال از اعطای پروانه فعالیت اپراتورهای  پست خصوصی ایران می‌گذرد؛ در حالی که سال‌هاست‌ دولت بر خصوصی سازی تاکید دارد، به نظر می‌رسد بدنه‌ غیردولتی اکوسیستم پست و لجستیک ایران نیز، دچار دگردیسی ساختاری شده است؛ بازیگران جدید این عرصه با تکیه بر ابزارها و فناوری نو، تجربه طعم جدیدی از خدمات را به مشتریان می‌دهند و همزمان، شرایط اقتصادی ویژه و ماجرای تحریم‌ها، تهدید و فرصت‌هایی برای کسب‌وکارهای ایران دارد. در سالروز تولد اولین اپراتور خصوصی پست ایران، با حسین رضایی مدیرعامل این شرکت گفتگویی کوتاه داشتیم؛ رضایی معتقد است که تعاملات با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر و بالادستی، سازنده پیش می‌رود؛ او می‌گوید این اپراتور در تمام مدت سال ۱۳۹۷ با تدوین یک بیزینس‌مدل عملیاتی و طراحی شبکه پستی اپراتور اول پست خصوصی ایران با نام «شبکه فراپست»، به دنبال ایجاد راه و نگاهی تازه در شیوه ارائه خدمات پستی بوده است. رضایی با اشاره به مذاکرات متعدد با فعالان پستی و مشتریان بزرگ این خدمات، نوید می‌دهد که اولین اپراتور خصوصی پست ایران با توجه به شروع رسمی فعالیت، سال آینده خبرهای خوبی برای این اکوسیستم بزرگ خواهد داشت؛ خبرهایی که بر مبنای ماموریت اپراتور، مربوط به توانمندسازی بازار خدمات پستی و همزمان، طراحی و تضمین کیفیت خدمات پستی است. او تاکید دارد اولین اپراتور خصوصی پست ایران، تلاش می‌کند رقابتی عادلانه را اجرا و مدیریت کند؛ رقابتی که البته مشروط به حمایت‌ های قانونی و به رسمیت شناخته شدن پروانه فعالیت اپراتور نزد همه بازیگران حاکمیتی و خصوصی است؛ او حمایت از فعالان پستی عضو شبکه فراپست را، یکی از چند ماموریت اصلی اپراتور می‌داند. مدیرعامل اپراتور اول پست خصوصی ایران، مهم‌ترین چالش و فرصت پیش رو را شرایط ویژه اقتصادی ایران می‌داند؛ نام اولین اپراتور خصوصی پست ایران هم «پست ‌وان» خواهد بود؛ پسوند «وان» در فارسی پهلوی، به معنای حامی و محافظت‌کننده به کار می‌رود؛ اشاره‌ای به این مفهوم کلیدی که پست ‌وان بیش از هر چیز، حامی فعالان شبکه‌ فراپست و حافظ منافع مشتریان نهایی آن خواهد بود. آن هم در بازاری که هم مشتریان و هم فعالان آن، به دنیایی تازه از شکل ارائه خدمات پا گذاشته‌اند.