توانایی بخش کشاورزی برای افزایش صادرات مواد غذایی به ۲۰ میلیارد دلار ‏

0
۷۸۲ بازدید

ایرنا: ییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش کشاورزی علاوه بر تامین نیاز داخل، توان افزایش صادرات مواد غذایی به ۲۰ میلیارد دلار در سال را دارد که نیازمند اقدامات هوشمندانه درقالب اقتصاد مقاومتی است.‏
عباس رجایی افزود: اصلاح قوانین دست وپاگیر و باروری ظرفیت های تولیدی با استفاده از روش های نوین کشاورزی از موضوعاتی است که در حوزه کشاورزی باید با ریزبینی و حساسیت دنبال شود.‏
وی بیان کرد: در دو سال اخیر با سیاست های تشویقی در سرمایه گذاری و اصلاح مقررات، بستر افزایش سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی از سه به شش درصد محقق شده و قابلیت افزایش سرمایه گذاری تا ۱۵ درصد نیز وجود دارد.‏
نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: اساس اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی، گرایش عمیق به تولید است و این مهم به معنای نهادینه کردن نگرش تولید گرا با اتکا به دانش بومی و ظرفیت های بالقوه و بالفعل و هم افزایی توان و امکانات در تحقق این هدف است.‏
رجایی اظهار کرد: غنای منابع پایه در ایران ثروتی خدادادی است و باید حرکتهایی در جهت نگاه جدی تر به کشاورزی در بدنه دولت و لایه های مردمی شکل گیرد و در امنیت غذایی و کیفیت تولید محصولات کشاورزی به درجه ای برسیم که استقلال کشور در این حوزه تضمین شود.‏
وی افزود: محور برنامه های کمیسیون کشاورزی مجلس در سال جاری بر مفاهیم اقتصاد مقاومتی گذاشته شده و ارزیابی و اصلاح قوانین ناکارآمد، تسریع در روند سرمایه گذاری و برنامه های حمایتی تولید گرا از برنامه های آن است.‏
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: قانون افزایش بهره وری در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی با مفاد مترقی، یکی از ابزارهای کارآمد در تسریع امور اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی است و نیاز است که مواد آن با دقت و حساسیت ویژه اجرایی شود.‏
وی ادامه داد: این قانون نقش مردم را در تولید کشاورزی کشور افزایش داده و منجر به کاهش تصدی گری دولت می شود و راهکارهای عملی در حمایت واقعی از تولید و سرمایه گذاری را دارد.‏

ایرنا: ییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش کشاورزی علاوه بر تامین نیاز داخل، توان افزایش صادرات مواد غذایی به ۲۰ میلیارد دلار در سال را دارد که نیازمند اقدامات هوشمندانه درقالب اقتصاد مقاومتی است.‏
عباس رجایی افزود: اصلاح قوانین دست وپاگیر و باروری ظرفیت های تولیدی با استفاده از روش های نوین کشاورزی از موضوعاتی است که در حوزه کشاورزی باید با ریزبینی و حساسیت دنبال شود.‏
وی بیان کرد: در دو سال اخیر با سیاست های تشویقی در سرمایه گذاری و اصلاح مقررات، بستر افزایش سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی از سه به شش درصد محقق شده و قابلیت افزایش سرمایه گذاری تا ۱۵ درصد نیز وجود دارد.‏
نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: اساس اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی، گرایش عمیق به تولید است و این مهم به معنای نهادینه کردن نگرش تولید گرا با اتکا به دانش بومی و ظرفیت های بالقوه و بالفعل و هم افزایی توان و امکانات در تحقق این هدف است.‏
رجایی اظهار کرد: غنای منابع پایه در ایران ثروتی خدادادی است و باید حرکتهایی در جهت نگاه جدی تر به کشاورزی در بدنه دولت و لایه های مردمی شکل گیرد و در امنیت غذایی و کیفیت تولید محصولات کشاورزی به درجه ای برسیم که استقلال کشور در این حوزه تضمین شود.‏
وی افزود: محور برنامه های کمیسیون کشاورزی مجلس در سال جاری بر مفاهیم اقتصاد مقاومتی گذاشته شده و ارزیابی و اصلاح قوانین ناکارآمد، تسریع در روند سرمایه گذاری و برنامه های حمایتی تولید گرا از برنامه های آن است.‏
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: قانون افزایش بهره وری در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی با مفاد مترقی، یکی از ابزارهای کارآمد در تسریع امور اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی است و نیاز است که مواد آن با دقت و حساسیت ویژه اجرایی شود.‏
وی ادامه داد: این قانون نقش مردم را در تولید کشاورزی کشور افزایش داده و منجر به کاهش تصدی گری دولت می شود و راهکارهای عملی در حمایت واقعی از تولید و سرمایه گذاری را دارد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=805