تلفات آب نقطه ضعف ما است

0
۳۶۳ بازدید

گروه امورزیربنایی: وزیر نیرو با تاکید بر این‌که تلفات آب در شبکه ها نقط‌ه ضعف ما است، بر لزوم جلوگیری از هدر رفت آب تاکید کرد و گفت: رضایت مشترکین مهمترین معیار در فعالیت‌های شرکت وزارت نیرو است.‏

حمید چیت‌چیان در دومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی‌های بهره برداری و نگهداری از منابع آب و فاضلاب کشور با تاکید بر این‌که با اصلاح آرایش شبکه و منابع نیز می‌توان مقدار برق مصرفی را در بخش آب و فاضلاب کاهش داد، به لزوم ارتقای بهره وری اشاره کرد و گفت: یکی از گرفتاری های بزرگ کشور این است که بخش آب و فاضلاب پول برق را به برادر خود در وزارت نیرو نمی‌دهد.‏
وی همچنین با تاکید بر این‌که بخش خصوصی در بهره گیری از تجهیزات باید حضور گسترده داشته باشد، از تمام مدیران در شهرها و روستاها خواست این مساله را به صورت پایلوت انجام دهند.‏
وزیر نیرو درباره طراحی پروژه‌های مجتمع‌های آبرسانی گفت: بخش خصوصی مجتمع‌ها را اجرا می‌کند و به بهره برداری می‌رساند؛ به طور مستقیم آب را به مشترک می فروشد و مابه التفاوت را به عنوان خرید تضمینی از دولت می‌گیرد.‏
وزیر نیرو با اشاره به این‌که خشکسالی، تقلیل منابع تجدیدشونده، افزایش نیاز ، تقلیل سرانه آب تجدیدشونده و روند رو به افزایش تقلیل کیفیت منابع آب به دلیل فعالیت‌های صنعتی ، کشاورزی ، مسائل زیست محیطی و … منابع آب تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند، گفت: اما با این وجود بهره برداری مقوله ای است که متاسفانه در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته و تفکر کمیت گرا بر کیفیت گرا پیشی گرفته است.‏
چیت‌چیان با اشاره به این‌که بیشتر به دنبال افزایش هزینه، منابع مالی بیشتر و اجرای پروژه‌های عظیم هستیم، گفت: طبیعت غالب افراد و شرکت های ما چنین است در حالی که باید به کارآتر و اثربخش تر کردن پروژه‌ها و افزایش بهره وری بپردازیم؛ باید نگرش خود و سازمان ها را تغییر دهیم.‏
وی با اشاره به این که در حال حاضر ارزش تاسیسات و دارایی‌های ملی ما در بخش حوزه مسوولیت آب و فاضلاب ۴۸ هزار میلیارد تومان است گفت: در سال جاری اعتبارات این بخش از منابع عمومی تنها ۲۲۰۰ میلیارد تومان بوده است بنابراین سرمایه های کنونی به منزله ۲۲ سال سرمایه‌گذاری در کشور با احتساب اعتبار امسال است.اولین رسالت ما نگهداری خوب و بهره برداری مناسب از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته است. بنابراین باید عمر تاسیسات را افزایش دهیم.‏
وزیر نیرو با اشاره به لزوم ارائه خدمات بهتر از تاسیسات کنونی گفت: علاقه، حرص و گرایش مدیران برای گرفتن پروژه‌های جدید بسیار بیشتر از ارتقای بهره برداری از تاسیسات در دست است.‏
چیت‌چیان با اشاره به این‌که جلوگیری از تلفات آب در شبکه ها باید به طور جدی دنبال شود، گفت:‌این مساله برای ما نقطه ضعف است. باید به بهسازی شبکه ها توجه بیشتری کنیم. برای مثال ما از سد دوستی در مرز ایران و ترکمنستان ۱۸۷ کیلومتر آب را منتقل می کنیم تا به مشهد برسد اما با اتلاف ۲۰ درصدی آب در شبکه مواجه ایم که خسارت بسیار بزرگی محسوب می شود.‏
وی با اشاره به این‌که قیمت تمام شده هر متر مکعب آب به طور متوسط هزار تومان است گفت:‌در شهر با نرخ ۳۲۰ تومان و در روستا با نرخ صد تومان آب فروخته می‌شود. ما دچار ناپایداری در منابع اقتصادی هستیم و نباید بگذاریم آبی که تهیه کردیم و به شهر رسانده ایم از دست برود.‏
وزیر نیرو با تاکید بر لزوم استفاده از سیستم های تله متری و مدیریت هوشمند شبکه‌ها گفت:‌این مساله در مدیریت تقاضا و عرضه نقش مهمی در شبکه‌های شهری و حتی آبیاری و زهکشی دارد. مدیریت مصرف بدون نظام اندازه گیری هوشمند و کامل، حرف سنجیده‌ای نیست.‏
آب در معرض آلودگی‌های کشور قرار گرفته است
چیت‌چیان با اشاره به لزوم کنترل کیفیت، نظارت و مونیتورینگ کیفیت آب به عنوان مساله مهم دیگر در حوزه آب گفت:‌شاید شبکه آزمایشگاهی مجموعه شرکت‌های آب و فاضلاب از این طریق شبکه آزمایشگاهی کشور باشد اما همچنان این مساله نیازمند توجه بیشتر است چون الان آب در معرض آلودگی‌هایش بیشتر به خاطر حجم فاضلاب‌های صنعتی، فعالیت های کشاورزی، سموم، فاضلاب‌های شهری و … قرار دارد.‏
وزیر نیرو با تاکید بر لزوم استفاده مجدد از پساب نیز تاکید کرد:‌در حال حاضر فاضلاب خود به عنوان منبع آب محسوب می شود و در صورتی که فاضلاب را به درستی تصفیه می‌کنیم می توانیم از پساب در چرخه آب استفاده اقتصادی داشته باشیم که بسیار باعث اهمیت است.‏
چیت‌چیان با اشاره به نقش بخش خصوصی در بازچرخانی چند باره آب و استفاده از پساب بر لزوم توجه به مساله ‏ICT‏ تاکید کرد.‏
مهمترین معیار وزارت نیرو رضایت مشتری است
وی با اشاره به لزوم توجه به نظام مشترکین گفت: مشترک در نظام ما به عنوان اولین محور فعالیت ورضایت آن به عنوان مهمترین معیار در فعالیت‌ شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو است. جهت گیری شرکت ها باید در راستای مشترک مداری باشد و نه فن مداری.‏
وزیر نیرو افزود: باید هدفگیری اصلی ما به سمت ارائه خدمات بهتر مشترکین باشد و کیفیت باید در ذیل این مساله حائز اهمیت است.باید نیاز مراجعه مشترک به اداره کاهش یابد ،‌ارائه خدمات با سرعت بالاتری صورت گیرد و هزینه ها کاسته شود. این موضوع در نظام های بهره برداری ما به عنوان جهت گیری اصلی مطرح است.‏
آب پول برق را نمی دهد
چیت‌چیان با اشاره به لزوم مدیریت مصرف انرژی در حوزه آب گفت: درحال حاضر بخش قابل توجهی از انرژی الکتریکی کشور درحوزه آب و فاضلاب مصرف می شود لذا استفاده به جا و صحیح ازاین انرژی حائز اهمیت است و با اصلاح آرایش شبکه و منابع می توان نیاز به پمپاژ را کاهش داد و از سیستم های پمپاژ با اثربخشی بیشتر استفاده کرد.‏
وی با تاکید بر این‌که یکی از گرفتاری های بزرگ کشور ما این است که آب پول برق را به برادر خود در وزارت نیرو نمی دهد گفت: تولید برق در فرایند تصفیه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.‏
وزیر نیرو با اشاره به لزوم پیش بینی نظام بهره برداری از زمان طراحی پروژه جدید گفت: از ابتدایی که پروژه درحال طراحی است باید نظام بهره برداری و حتی چگونگی برچیدن پروژه بعد از اتمام سیکل بهره برداری از آن مورد توجه قرار گیرد.‏
چیت‌چیان با تاکید بر لزوم ارتقای نظام بهره برداری و آموزش مستمر مدیران، کارکنان و مهندسی مجدد تمام فرایندهای انجام کار گفت: نگاه تکنسینی باید تبدیل به نگاه مهندسی شود به گونه ای که دستورالعمل بهره برداری ارتقا پیدا کند.‏
وی با اشاره به لزوم مشارکت بخش خصوصی در بهره برداری گفت: مشارکت بخش خصوصی باعث افزودن ظرفیت جدید به کشور می‌شود. با حضور گسترده بخش خصوصی در بهره برداری تجهیزات ، ارتقای بهره وری و کارایی به صورت قابل توجهی صورت می گیرد.مشارکت بخش خصوصی باید درتمام شهرها و روستاها به صورت پایلوت اجرا شود.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8387