کد خبر: 4547
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۳

تلاش دولت برای نجات کشور از رکود

تلاش دولت برای نجات کشور از رکود

ایلنا: سید حسن هفده‌تن در نهمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان بر‌تر مازندران در بابل گفت: کارآفرینان پرچم‌داران ارزشمند کشور و حافظان خون شهیدان هستند لذا هر عملی که برای رفع موانع موجود در مسیر کارآفرینان انجام شود ناچیز است.‏

وی با اشاره به اقدامات ارزشمند دولت یازدهم در مدت زمان کوتاه فعالیت خود افزود: دولت خود یک کارآفرین است که به جای راه‌اندازی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با شاخص‌های علمی به کارو تولید و کارآفرین توجه ایی ویژه دارد و بر مبنای آن فضای اقتصادی کشور و رشد اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد.‏
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: یکی از القاب دولت تدبیر و امید دولت تسهیل ساز است و تاکنون این دولت توانسته است تسهیل‌سازی شاخص‌های اقتصادی را جایگزین انحصار در بخش خصوصی نماید.‏
هفده‌تن بیان داشت: دولت در کنار تمام کارهای ارزشمندی که انجام داده تلاش دارد کشور را از رکود اقتصادی نجات داده و به مباحث فرهنگی به عنوان یک کار ارزشی دینی معطوف نماید.‏
وی تصریح کرد: نظامی که خالق بی‌همتایی چون خدا دارد و ائمه معصومان نیز عرق کارگر را هم‌وزن خون شهدا می‌دانند چرا نباید به فرهنگ کار، بهره‌وری و نوآوری که اساس و بنیان نظام دانش که بنیان ماست توجه شود.‏