کد خبر: 5300
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۳

تلاش برای تحمیل گزینه ای دولتی به هیات رئیسه اتاق ایران /نایب رئیسی که انتخابات اتاق را به چالش کشیده است

تلاش برای تحمیل گزینه ای دولتی به هیات رئیسه اتاق ایران /نایب رئیسی که انتخابات اتاق را به چالش کشیده است

علي شفائي: انتخاب نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در روزهاي پاياني شهريورماه موجب شده تا گروه هاي حاضر در اتاق بازرگاني که براي انتخابات دوره هشتم در اسفندماه مهيا مي شوند، پيشتر از موعد مقرر، مواضع خود را اعلام و فعاليت هاي انتخاباتي را آغاز کنند.‏

برگزاري انتخابات موجب شده تا انتخاب نايب رئيس اتاق ايرن با حساسيت بيشتري روبرو باشد، چراکه هر گروه حضور نماينده اي از خود در هيات رئيسه را تضمين کننده سلامت انتخابات مي داند.‏
از سويي با توجه به اين مهم که گروه فعالان توسعه در هيات رئيسه فعلي اتاق بازرگاني ايران سهم بيشتري داشته و تنها نماينده گروه خواستاران تحول به دنبال اختلاف نظرهاي پيش آمده، با اين گروه فاصله گرفته، حضور نماينده اي از گروه تحول خواهان يا به عبارتي اصلاح طلبان اتاق مي تواند به تعديل رفتارها کمک کند.‏
از آنجاييکه انتخاب به معني پا گذاشتن در ميدان رقابت است، دو گروه اصلي که بيشترين کرسي ها را در پارلمان بخش خصوصي در اختيار دارند، يعني خواستاران تحول و فعالان توسعه، از چندي پيش اردوهاي انتخاباتي خود را برپا کرده و براي رويارويي آماده مي شوند.‏
فارغ از آنکه در جريان رقابت و براي جلب آراء سرگردان اين دو گروه و وابستگان و پيوستگانشان، چه تعبير و تفسيري از رقيب ارائه مي دهند، خواستاران تحول افراد و گروه هاي اصلاح طلب و به زعم رقيب نوگرا را نمايندگي مي کنند و فعالان توسعه رهبري طيف اصولگرا و در انديشه رقيب سنتي را برعهده دارند.‏
خروج محمد نهاونديان از هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران براي بازگشت به اصل خويش به عنوان يک مدير دولتي، انتخاب زودهنگام را پيش روي بخش هيات نمايندگان قرارداد، که با توجه به شوري که همچنان از زمان تغيير و تحول دولت در اذهان مانده بود، مقاومت چنداني در برابر اعمال نفوذ برخي دولتي ها شکل نگرفت و غلامحسين شافعي نايب رئيس اتاق ايران با يک درجه ارتقاء زمام امور را به دست گرفت.‏
با مطرح شدن جريان انتخاب نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، گزينه هاي متعددي مطرج شد تا اينکه در نهايت ريش سفيدان گروه فعالان توسعه يعني علينقي خاموشي، اعلاء ميرمحمد صادقي و يحي آل اسحاق دو نام احمد پورفلاح و مسعود دانشمند را مطرح کردند، که شواهد و قرائن مبين اين واقعيت است که اگر احمد پورفلاح چون دفعات گذشته خود کنار نکشد، به عنوان گزينه اصلي مطرح است.‏
در مقابل نيز گروه خواستاران تحول با نظرسنجي و انتخاب درون گروهي به دو گزينه مجيدرضا حريري و محسن چمن آراء رسيدند، که در اين گروه نيز وزنه مجيدرضا حريري سنگين تر از گزينه ديگر به نظر مي رسد.‏
در حالي که کارشناسان دو طرف در حال آناليز طرف مقابل و سرک کشيدن به اردوي حريف بودند، خبر آمد که رقابت از دو قطبي بودن خارج شده و از آنجاييکه برخي از دولتمردان علاقه شديدي به بخش خصوصي دارد و از اينکه رئيس اتاق بازرگاني را به امانت به دفتر رئيس جمهور برده اند، ديني بر گردن خود احساس مي کند، براي جبران محبت بخش خصوصي قصد دارد يکي از مديران خود را هبه کرده و براي نايب رئيسي به اتاق بازرگاني ايران اعزام نمايد.‏
البته ناگفته نماند که در اين بين جمعي از اهالي اتاق بازرگاني که از نيمه شب خورشيد را دوست مي خوانند و اندکي از ظهر نگذشته دست در گردن، ماه را رفيق مي نامند و اگر  هوا ابري باشد، چراغ، اگر نبود چراغ قوه را يار همدل مي دانند، نه به گمان منفعت انديشي که به خيرخواهي بخش خصوصي، پا در يک کفش کرده که اگر نماينده دولت بر کرسي نايب رئيسي جلوس نکند، تا انتخابات دور بعد همينطور يک لنگه پا خواهند ايستاد.‏
ايشان که به دليل مناعت طبع و افتادگي بهتر است در همان گم نامي بمانند، نه فقط بر دولتي بودن نائب رئيس اصراردارند که به دليل خيرانديشي و مصلحت انديشي نه براي خود که براي بخش خصوصي، دعوتنامه را به نام مسعود کرباسيان رئيس کل گمرک جمهوري اسلامي ارسال کرده اند، که با توجه به نقش گمرک در جريان تجارت، وجود برخي منفعت طلبي ها در طرح اين خواسته، چندان دور از ذهن به نظر نمي رسد.‏
البته خبرها حکايت از اين حقيقت دارد که کرباسيان تا کنون از پذيرفتن اين مسوليت سرباز زده است، که باتوجه به حساسيت جايگاه گمرک و نقش آن در تجارت اين اميد وجود دارد که رئيس کل گمرک بر موضع خود باقي مانده و منت دار برخي افراد نشود.‏
از سويي با توجه به اعتقاد دولت يازدهم به استقلال و بلوغ بخش خصوصي و اتخاذ سياست عدم مداخله و حفظ بي طرفي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در انتخابات اتاق و عدم تمايل به در دست داشتن پست اجرايي در اتاق بازرگاني، مي توان به منتفي بودن اين اتفاق اميدوار بود، تا دو گروه اصلي اتاق در رقابتي زود هنگام توان رقيب را محک بزنند.‏