کد خبر: 3458
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۳

تغییر اولویت‌بندی سفارش‌های‌یکجا در بورس

تغییر اولویت‌بندی سفارش‌های‌یکجا در بورس

گروه بازارسرمایه : مدیریت بازار اعلام کرد در سامانه معاملات بازار پایه توافقی در صورت انتخاب گزینه یکجا در خصوص ورود سفارش های فروش یکجا یا خرید یکجا، اولویت این سفارش ها در صف به مانند سفارش های قابل مذاکره کاهش می یابد

بنابر اعلام مدیریت بازار در سامانه معاملات بازار پایه توافقی در صورت انتخاب گزینه یکجا در خصوص ورود سفارش های فروش یکجا یا خرید یکجا، اولویت این سفارش ها در صف به مانند سفارش های قابل مذاکره، کاهش می یابد.
به عبارت دیگر، در سامانه معاملات بازار پایه توافقی، اولویت با سفارش های خرید و فروش وارد شده به صورت صرفاً مقطوع می باشد. بدیهی است اولویت سفارش های مقطوع یکجا و سفارش های قابل مذاکره در صف به ترتیب در درجات بعدی قرار خواهد گرفت.
به گزارش تسنیم، همچنین لازم به ذکر است پس از انتخاب نوع سفارش(سفارش صرفاً مقطوع، سفارش مقطوع یکجا و سفارش قابل مذاکره) ساز و کار نحوه اولویت بندی سفارش های خرید و فروش در صف با در نظر گرفتن اولویت قیمت می باشد.
بر این اساس کارگزاران باید قبل از ورود هرگونه سفارش در بازار پایه توافقی، نسبت به تعیین وضعیت صحیح سفارش مشتریان خود شامل سفارش صرفا مقطوع ، سفارش مقطوع یکجا و سفارش قبل مذاکره اقدام نمایند.